Mielipiteet

Nuoret kokonaisvaltaisesti huomioon

Yhä useammalla meistä on vaikeuksia talouden pidossa. Pikavipit olisi ehdottomasti kiellettävä! Monelle nuorellekin on suuri houkutus saada helppoa rahaa ja näin on velkakierre valmis. Maailma on houkutuksia täynnä ja nuoren vielä kehittymätön ajattelutapa yleisesti rahan käytössä on otettava huomioon pikavippejä ajatellen.

Vuosia sitten sosiaalitoimella oli mahdollisuus ottaa nuoren talousasiat hoitoonsa ja toimia näin nuoren edunvalvojana, jolloin tärkeät laskut, mm vuokra ja sähkölaskut tuli maksettua ajallaan. Nuori sai tililleen kerran viikossa pienen summan rahaa ja sen piti riittää nuorelle koko viikoksi. Myös niille nuorille, joita ei opiskelu tai mikään muukaan peruskoulun jälkeinen aktivoiva toiminta kiinnosta, olisi luotava elämänhallintaa kehittävää toimintaa, lakisääteisesti.

Nuoret eivät tietoisesti halua syrjäytyä ja jäädä yksin. Nuoren ongelmien takana saattaa olla monia ongelmia, huostaanotto, perheen sisäiset ongelmat taloudenpidossa ja monella tapaa vääristyneet ihmissuhteet.

Vähenevä syntyvyys, mielenterveyden ongelmat ja yleinen huono-osaisuus, ilmastonmuutoskeskustelua unohtamatta, pakottavat meidät toimimaan. Erittäin hyvä ehdotus on oppivelvollisuuden pidentäminen koskemaan myös peruskoulun jälkeisiä tutkintoja. On kuitenkin huomioitava, etteivät kaikki nuoret vielä tiedä omaa ammattiuraansa tässä pirstaloituneessa ja uhkia täynnä olevassa maailmassa. Nuori on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon ja kysyttävä myös heiltä, mitä he haluaisivat tehdä. Monella nuorella on taiteellisia taipumuksia, jotka vain etsivät väylää toteutuakseen.

Nuoren ahdistuksen taustalla on monia syitä, jotka eivät johdu nuoresta itsestään. Tulevien kansanedustajien on otettava huomioon niin monia asioita, ilmastonmuutoksesta ihmisten hyvinvointiin. Monet asiat kulkevat käsi kädessä, eikä hyvinvointia voi luoda vain yhtä asiaa korjaamalla.

Birgitta Wulf

Uusimmat

Fingerpori

comic