Mielipiteet

Oikaisuja vääriin tietoihin

Hykyn yhtymähallituksen pj Lepolan harhaan johtavat väitteet pitää oikaista. Kansanvallassa jokainen hyvin perusteltu mielipide on arvokas. Lepolan väite realististen säästövaihtoehtojen puuttumisesta on perätön. Niin päivystyksen henkilökunta kuin yhtymähallituksen vpj. Anttila ovat esittäneet konkreettisia ehdotuksia säästöistä ja tuottavuustoimista. Tuottavuustyöryhmän kokouksessa 24.2.20 vpj. Anttila esitti 10 kohdan kattavan ehdotuksen. Päivystyksen henkilöstön esitys on jätetty 25.1.20. Nämä ehdotukset on valmisteltava ja toteuttamiskelpoiset laitettava täytäntöön.

Lepolan kirjoituksista saa säästöistä täysin väärän kuvan hänen unohtaessa tarkoituksellisesti keskussairaalassa yöpäivystyksessä syntyvät kuntien maksettavaksi tulevat kustannukset. Yöpäivystyksen osuus päivystyksen hinnasta on 357 000 €. Forssan osuus tästä on alle 60 % eli n. 200 000 €/vuosi, n. 10 €/hlö/v. Tästä Lepolan säästöstä olisi pitänyt maksaa forssalaisten yöaikaiset päivystyskulut KHS:ssa. Lisäksi potilaat olisivat maksaneet reilusti enemmän mm. matkoista. Lyhyt matka päivystykseen ja nopea hoitoon pääsy on ensiarvoisen tärkeää potilaan kannalta, miksi yöpäivystyksen jatkuminen sairaalassamme on perusteltua. Lepolan on hyväksyttävä päivystyksestä tehty päätös ja vietävä asioita eteenpäin. Enemmistö ei ole väärässä. Tarvitaan vahvaa johtajuutta.

Päivystyksen henkilöstö keräsi adressin, joka luovutettiin yhtymähallitukselle 28.10.19. Adressilla oli 7162 allekirjoittajaa 2,5 viikossa. Lepolan väittämä, että adressi ja mielenilmaus nostivat päivystyksen hintaa, on pöyristyttävä. Jokaisella on oikeus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa asioihin. Ilman kuntalaisilta tullutta tukea yöpäivystyksen säilyttämiseksi, se olisi ollut helppoa lopettaa kaikessa hiljaisuudessa.

Lepolan esittämiin oman toiminnan kulueriin päivystyksen henkilökunta on ehdottanut työkokemuksensa pohjalta säästötoimenpiteinä takapäivystyksen purkua, röntgenin toiminnan tehostamista sekä kulujen vähentämistä rtg-hoitajan yöaikaisella varallaololla ja vartijan poistamista. Ne pitää toteuttaa. Röntgenissä otetaan keskimäärin 1 kuva/yö. Tästä syystä rtg-hoitaja varallaolona jatkossa. Korona-ajan tilastoihin on turha vedota, ne poikkeavat täysin normaalioloista. Siksi Lepolan kirjoituksen vertailu on ollut harhaanjohtavaa.

Haastattelussani antamani vastaukset eivät olleet tarkoitettu työrauhan keikutukseksi kirjoitti Lepola. Päivystyksessä on riittävästi työtä myös poikkeusaikana. Yhtymähallituksen pj:n jatkuva päivystyksen toimintaan kohdistama arvostelu on kohtuutonta.

Kuntalaisilla/veronmaksajilla on oikeus saada tietoonsa päätöksenteon taustoja ja faktoja, vaatii Lepola. Tästä olemme samaa mieltä, mutta taustojen ja faktoina esitettävien tietojen pitää olla totuudenmukaisia. Näin ei ollut, vaan Lepolan kirjoitus yritti hämätä ihmisiä valtavilla kustannuksilla, jotka koko ympärivuorokautisesta päivystyksestä aiheutuvat. Juttu saatiin näyttämään raflaavalta ja jotkut aiheesta lehteen kirjoittaneet näyttävät tulleen harhautetuiksi. Totuus on, n. 200 000 €:n säästö Forssan kaupungille ja se maksettaisiin KHS:ssa yöaikaan käyvien forssalaisten päivystyskuluina sinne. Tuskin tuo summa olisi edes riittänyt.

Osaltani kiitän päivystyksen työyhteisöä, joka hitsautui yhteen ja loi hyvää yhteishenkeä sekä auttoi jaksamaan töissä aikana, jolloin yöpäivystys oli lakkautusuhan alla. Kiitos kaikille seudun asukkaille, jotka arvostatte päivystyksessä tehtävää työtä. Kiitos teille kaikille, jotka jaoitte kokemuksianne kanssamme, kerroitte kiitoksenne saamastanne hyvästä hoidosta ja ihmishenkien pelastumisesta. Ne kertovat, että teemme myös päivystyksessä arvokasta työtä. Kiitos kaikille 7162:lle adressin allekirjoittajalle ja sadoille mielenilmaukseen osallistuneille. Toivottavasti vihdoin saamme työrauhan päivystykseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic