Mielipiteet

Onko perheiden tuesta varaa leikata?

Kansalaisjärjestöt ja niissä toimivat vapaaehtoiset tekevät merkittävää työtä lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Työ on perheiden tarpeista lähtevää, nopeasti muutoksiin reagoivaa ennalta ehkäisevää auttamista, joka vähentää julkisten palvelujen tarvetta.

Järjestöjen työn merkitys korostuu poikkeustilanteissa, jolloin tukea tarvitaan tavallista enemmän. Julkisilla palveluilla ei pystytä korvaamaan järjestöjen tarjoamaa tukea, eikä julkinen sektori pysty yksin vastaamaan koronapandemiankaan vaikutuksiin.

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukevat järjestöt keräävät rahoituksensa monesta lähteestä: jäsenmaksuista, kuntien avustuksista, säätiöiden ja yritysten tuesta ja ennen kaikkea Veikkauksen tuotoista, joita koronakriisi on merkittävästi vähentänyt. Ellei pelituottojen pudotusta kompensoida, järjestöjen saamat avustukset vähenevät jo vuonna 2021 oleellisesti.

Yllätys oli, että valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitus leikkautuisi peräti kolmanneksella. Näin raju leikkaus romahduttaisi järjestöjen mahdollisuudet auttaa lapsia ja perheitä tai jopa vaarantaisi toiminnan jatkumisen.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tehnyt sata vuotta työtä lasten hyvinvoinnin rakentamiseksi ja tavoittaa perheet joka puolella maata. Juuri nyt vanhemmat kertovat kasvaneesta tuen tarpeesta.

Suuri osa MLL:n työstä on perheiden keskinäistä tukea. Se lisää sekä auttajan että avun vastaanottajan hyvinvointia, jolloin vaikutukset ovat moninkertaiset. Vapaaehtoisvoimin toteutettu ennaltaehkäisevä työ on erittäin kustannustehokasta, mutta se edellyttää rakenteita; ohjausta ja tukea.

MLL:n Hämeen piirin alueella – Pirkanmaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä – toimii perheiden apuna 1110 vapaaehtoista 8 ammattilaisen tukemana. Vuonna 2019 piirin ja alueen yhdistysten perhekahviloissa ja vertaisryhmissä lasten käyntikertoja oli 32 321 sekä aikuisten käyntikertoja 25 216.

Lisäksi 10 lasta on saanut tukihenkilön ja 73 perhettä oman perhekummin, joka on lähellä, kuuntelee ja helpottaa oloa. Alueen kouluissa on 1683 tukioppilasta rakentamassa hyvää kouluilmapiiriä. Perheet kertovat saaneensa MLL:lta arkeensa käytännön tukea, joka on auttanut jaksamaan, myös korona-aikana.

Valtiovarainministeriön esittämä leikkaus tarkoittaisi toteutuessaan järjestötyön ja lapsiperheiden tuen rankkaa kutistamista. Järjestöissä ollaan pettyneitä ja vaaditaan ministeriä ja valtiovarainministeriötä arvioimaan uudelleen suunniteltujen leikkausten vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin sekä entisestään lisääntyvään palvelujen tarpeeseen. Suunnitellut leikkaukset ovat voimakkaassa ristiriidassa suhteessa hallitusohjelmaan ja ministerien puheisiin.

Uusimmat

Fingerpori

comic