Mielipiteet

Onko psykoterapia uskomushoitoa?

Mielenterveysjärjestöt ja Psykologiliitto vaativat maksutonta psykoterapeuttikoulutusta (FL 7.10.). Eduskunnan käsittelyssä oleva kansalaisaloite vaatii psykoterapiaa osaksi perusterveydenhuoltoa. Ehdotetaan, että psykososiaalista apua voisi varsinaisten psykoterapeuttien lisäksi antaa myös esimerkiksi siihen koulutetut hoitajat. Palvelujen tarjonnan lisäksi on varmistettava myös sen laatu.

Psykologia on viimeksi filosofiasta itsenäistyneenä – vielä empiirisesti todistamattomia teorioita (Freud & Jung) sisältävänä – yhä esitieteellisessä vaiheessa. Koska käytännön psykoterapia perustuu pääosin näihin hypoteettisiin teorioihin, on otsikon kysymys aiheellinen ja vie hyvin syville vesille. Kukaan ei vielä tiedä, miten mieli todella toimii.

Tietoa psykoterapiasta etsivä maallikko joutuu väkisin eksyksiin. Jo netistä löytyvien varsinaisten psykoterapioiden määrä on hengästyttävä; niiden liepeille pesiytyneiden kristillisten terapioiden ja muiden uskomushoitojen kirjosta puhumattakaan. Palvelujen käyttäjien suojaksi myös henkiparantamisen reunaehdot on liitettävä puoskarilakiin. Hyvinvointipalvelujen ja vaarallisen psyykkisen vaikuttamisen raja on määriteltävä sekä myös se, minkälainen mielen manipulointi uskonnonvapauden nimissä on laillista ja mikä ei. Hämmästykseni oli suuri, kun huomasin netistä hakusanalla ”kristillinen terapia” löytyvän valtavan kaupallisen tarjonnan määrän, josta ilmeisesti ainakin osa on myös Kelan korvaamaa ”hoitoa”. Myös näinkö useimpien meistä tietämättä tuemme verovaroin teokratian ylläpitoa?

”Ammatteina psykiatri, psykologi ja psykoterapeutti sekoitetaan usein keskenään. Psykiatri toimii lääketieteellisestä viitekehtyksestä, eli voi muun muassa asettaa lääketieteellisiä diagnooseja (…) sekä määrätä lääkkeitä, mutta ei voi tehdä psykologisia tutkimuksia. Nämä kaksi ammattia [psykiatri ja psykologi] eroavat psykoterapeuteista siinä, että he eivät voi tarjota Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jolleivät käy lisäksi erillistä psykoterapiakoulutusta (…). Psykiatrin koulutus sinänsä mahdollistaa kuitenkin terapeuttisen asiakastyön sekä ohjauksen ja neuvonnan”, sanoo Wikipedia.

Alan teoriapohjan kehitysvaiheen vuoksi on tärkeää, että psykoterapia pysyy vain hyvin koulutettujen ammattilaisten käsissä eikä sitä vapauteta henkiparantajien temmellyskentäksi. Terapiatyö ja uskonnon harjoittaminen on erotettava selkeästi toisistaan. Myös ehdotukset ”maallikkoterapeuttien” pikakoulutuksesta ratkaisuksi psykoterapeuttipulaan kuulostavat omituisilta jopa vaarallisilta. ”Kevytterapeuteilla” ei voi korvata ammattilaisia eikä turvallisen terapian ja henkiparantamisen rajaa saa hämärtää.

Aina ja kaikkiin murheisiin ei tarvita ammattiauttajia. Läheiset ystävät voivat olla oivallisia ”vertaisterapeutteja”. Siksi psyykkisten ilmiöiden tietämys on hyödyllistä kaikille; myös huuhaan torjunnassa. On valitettavaa, että myös osa terveys- ja hoitoalan ammattilaisista on sortunut kaupallisen huuhaan epäeettiseen markkinointiin. Vaikka käytännössä useimmat ihmisten mieltä painavat pulmat ratkeaisivat pelkällä ymmärtävällä keskustelulla toisen lajikumppanin kanssa, on myös vakavampia pulmia, joihin on riittävän ajoissa saatava (puoskareiden asemasta) oikeiden ammattilaisten apua. Sen mahdollistamiseksi on hoitojonot saatava toimiviksi ja erityisesti ahdistuneiden nuorten pallottelu luukulta toiselle on lopetettava.

Uusimmat

Fingerpori

comic