Mielipiteet

Opetusresurssit turvattava Tammelassa

Tammelan kunnanvaltuusto päätti 23.4.2018 talouden tasapainottamista koskevassa pykälässä käynnistää Koulukeskuksen korjausrakentamisen. Samassa päätöksessä lakkautettiin Kaukjärven ja Letkun ala-asteet.

Koulukeskuksen saneeraushanketta ei missään vaiheessa tuotu lautakuntakäsittelyyn. Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2018 äänestysten jälkeen hallituksen esityksen mukaisesti purkaa koko koulukeskus ja rakentaa tontille uusi yhtenäiskoulu. Perusteeksi esitettiin uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteet, nuorisovaltuuston lausunto ja konsultilta tilattu tarveselvitys kolmella vaihtoehdolla.

Peruskorjausvaihtoehdon kustannus oli valtuustolle esitellyssä Tilakonsultit Oy:n laskelmassa 11,55 miljoonaa, 2094 €/m2 1980- ja 2000-luvulla valmistuneiden rakennusten osalta. Kokonaan uuden koulun rakentamisen kustannukseksi laskettiin 10,5 miljoonaa, 2491 €/m2, lisäksi tulisivat purkukustannukset, kalustaminen ja väistötilakustannukset. Rahoituslaskelmaa, painelaskelmaa, vaikutusta käyttötalouteen tai muita vaikutusarvioita ei esitelty.

Päätösehdotuksen vastaehdotuksena esitettiin selvityksen tekemistä peruskorjausta kevyemmästä vaihtoehdosta. Tätä ei valtuusto halunnut tehdä. Päätöksen kiireellisyyttä perusteltiin 750 000 euron valtiontuen menettämisellä, jos rakentamispäätöstä ei tehdä ennen vuoden 2018 loppua. Sittemmin ilmeni, että perustelu ei pitänyt paikkaansa.

Tänään olemme tilanteessa, jossa Tammela aikoo purkaa toimivan ja homeettoman koulun, joka teknisen toimen arvioimilla kohtuullisilla korjauskustannuksilla palvelisi vielä 10–20 vuotta ennen laajempaa peruskorjausta. Miksi ihmeessä?

Uuden opetussuunnitelman on sanottu edellyttävän avoimia, muunneltavia oppimisympäristöjä eli luokattomia koulurakennuksia. Useat kasvatusalan asiantuntijat ovat esittäneet huolensa avoimien tilojen soveltuvuudesta etenkin heikommin menestyvien oppilaiden opetustiloina. Opetushallitus ja opetusministeri ovat selkeästi viestineet, ettei OPS vaadi muutoksia koulurakennuksiin.

Uutta koulurakennusta on perusteltu myös vähähiilisyyteen vedoten. Uusiutuvaa energiaa lämmityksessä käyttävän rakennuksen pitkäikäinen ylläpito on ilmastovaikutuksiltaan edullisempi vaihtoehto kuin uudisrakentaminen.

Uuden koulun kustannus on halvimmillaankin yli 10 miljoonaa, oheiskustannukset mukaan lukien huomattavasti enemmän. Laskelman mukaan uudisrakennus aiheuttaisi vuositasolla noin 400 000 euron lisäkustannuksen käyttötalouteen 10 vuoden aikana verrattuna säilyttävään korjausrakentamiseen. Tänä aikana olisi kertynyt lisää tietoa ja kokemusta uusista koulurakennuksista ja OPS:n soveltamisesta.

Tammelan taloudessa uudisrakennuksen lisäkustannuksen kattaminen edellyttäisi kipeitä säästöjä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömenoista. On turha kuvitella kyläkoulujen lakkauttamisen tuovan säästöjä. Lopputulemana olisivat ylisuuret opetusryhmät, syrjäytymisriskin ja sote-menojen kasvu.

Tätäkö me Tammelassa haluamme? Vaihtoehtona on opetuksen resursseihin ja laatuun sijoittaminen, opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäkoulutus ja tuki, kohtuulliset opetusryhmät ja kumppanuuteen perustuvat kehittämishankkeet, joilla voidaan saada pysyviä vaikutuksia. Tämän me päättäjät voimme vielä tarjota lapsillemme.

Uusi rakennus ei takaa pedagogiikassa onnistumista, siitä vastaavat innostuneet ja ammattitaitoiset opettajat ja ohjaajat, joita meillä onneksi edelleen on.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti