Mielipiteet

Oppivelvollisuus ja oikeus – Missä on ”tavallisen” oppilaan oikeus häiriöttömään opiskeluun?

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Suomessa vallitsee lakiin perustuva oppivelvollisuus. Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että jokaisella lapsella on lakisääteinen oikeus oppimiseen, jonka järjestämisessä on oltava lähtökohtana lapsen etu.

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen jokaisen lapsen ja nuoren elämässä. Yhdeksi keskustelujen teemaksi onkin noussut oppimisen tuki ja kuntien erilaiset käytännöt erityisopetuksen järjestämisessä. Lisäksi erityisesti etäopetus on kasvattanut kuilua paremmin ja heikommin toimeentulevien perheiden lasten välillä. Moni nuori tarvitsee oppimisen tueksi lähiopetusta, sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea. Oman tärkeän lisäarvonsa tuo myös vapaamuotoinen yhdessäolo.

Koronapandemian aikana huoli lasten ja nuorten oppimiseen tarvittavasta tuesta on kasvanut. Oman huolensa asiasta on ilmaissut myös opettajien ammattijärjestö OAJ, jonka mukaan osa kunnista säästää erityisen tuen opetuksessa. Oppimisen tuki toteutuu eri kunnissa ja jopa kunnan sisällä eri kouluissa vaihtelevasti.

Nyt vaaditaan: ”Jotta kasvaviin tuen tarpeisiin voidaan vastata, tarvitaan ensisijaisesti riittävästi päteviä erityisopettajia.”

Tottahan teoriassa pyritään takamaan kaikille tasavertaiset oppimismahdollisuudet.

Nykyinen tuki on rakennettu kolmiportaiseksi. Yleinen tuki on kaikille tarjolla olevaa tukea, tavallisimmin tukiopetusta. Tehostettu tuki on esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta. Vahvin tuki eli erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Erityinen tuki perustuu oppilaalle tehtävään erityisen tuen päätökseen, pedagogiseen arvioon ja selvitykseen sekä henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Väitetään, että käytännössä saatetaan kielitaidoton tai muutoin ”hidas” tai häiritsevä oppilas, muitta mutkitta pistää tavalliselle luokalle.

Asia on arkaluontoinen. Missä on ”tavallisen” oppilaan oikeus häiriöttömään opiskeluun?

Asiasanat

Fingerpori

comic