Mielipiteet

Osatyökykyiset mukaan työelämään

Mielenterveyden ongelmat ovat Suomessa keskeisin syrjäytymiseen ja työkyvyttömyyteen johtava tekijä. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista. OECD arvioi vuonna 2018, että heikentyneen mielenterveyden vuosikustannukset Suomelle ovat jopa 11 miljardia euroa eli 5,5 % bruttokansantuotteesta.

Suomi rakentuu osaamiselle, työlle ja yrittämiselle. Tarvitsemme vakaan talouden pohjan ja nykyistä korkeamman työllisyysasteen. Suomen menestyminen ja kilpailukyky riippuvat suomalaisten kyvystä tehdä työtä. Työllisyysasteen nostamisessa avainasemassa on se, että saamme myös osatyökykyiset mukaan työelämään. Monella heistä on aito halu osallisuuteen. Samaan aikaan kun meillä on pulaa työvoimasta useilla aloilla, on aivan liian monta työtöntä.

Myös lasten ja nuorten keskuudessa ongelmat ovat lisääntyneet. Psykiatrista erikoissairaanhoitoa saaneiden nuorten määrä on kasvanut merkittävästi lähes koko maassa. Yhä useampi nuori on työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä. Kattavilla kouluterveydenhuollon ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden avulla pystyttäisiin tehokkaammin ehkäisemään syveneviä mielenterveysongelmia ja ehkäisemään työkyvyttömyyttä.

Uusimmat

Fingerpori

comic