Mielipiteet

Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa – On tärkeää huomioida osteoporoosin hoitosuosituksen mukainen hoidon kokonaisuus palveluita suunniteltaessa

Luunmurtumien uhka kasvaa ikääntymisen myötä. Kuva: Luustoliitto
Luunmurtumien uhka kasvaa ikääntymisen myötä. Kuva: Luustoliitto

Pienentynyt luuntiheys on noin 44 %:lla 65 vuotta täyttäneistä. Se on vuosittain jopa 40 000 murtuman osasyynä. Osteoporoottisen murtuman saaneella on 2–4-kertainen riski saada uusi murtuma. Murtumien ilmaantuvuus kasvaa eksponentiaalisesti ikääntymisen myötä.

Selkärangan murtumat lisäävät kuolleisuutta 8-kertaiseksi. Lonkkamurtuman saaneista joka viides kuolee vuoden sisällä murtumasta.

Osteoporoosin hoito on tehokasta: hyvällä hoidolla vähennetään murtumariskiä 6–12 kuukauden kuluessa 50–80 %:lla. Hoitosuosituksen mukaan ”… jokaisen murtumapotilaan osalta on mietittävä osteoporoosin mahdollisuutta, ja sitä epäiltäessä potilas tulee ohjata osteoporoosin jatkoselvittelyyn ja hoitoon”.

Luustoliiton potilaskyselyyn vastasi 1000 osteoporoosia sairastavaa eri puolilta Suomea:

• Vain 63 %:lle diagnoosin saaneista kerrottiin, mitä osteoporoosi tarkoittaa.

• Vain 42 %:lla selvitettiin syitä osteoporoosin taustalla.

• Vain 37 % sai ohjausta itsensä hoitamiseen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin osalta osteoporoosia sairastavat (n=46) kertoivat mm., että

• 84 %:n kanssa ei käyty läpi henkilökohtaista murtumariskiä; hoitosuosituksen mukaan murtumariskiarvio on luulääkehoidon tarpeen ja keston arvioinnin lähtökohta.

• Vain 57 % sai ohjausta riittävän kalsiumin saannin turvaamiseksi.

• Vain 31 % ohjattiin hammastarkastukseen ennen luulääkehoidon aloitusta.

Kanta-Hämeen alueella ei myöskään ole alueellista osteoporoosin hoitoketjua, jossa huomioitaisiin hoidon kokonaisuus murtumapotilaiden seulonnasta alkaen ja tuettaisiin potilasta hoitamaan haasteellista sairauttaan.

Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja murtumat tulevat olemaan aiempaa suurempi haaste yhteiskunnalle lisääntyvän akuutti- ja pitkäaikaishoidon sekä hoivan vuoksi.

Siirryttäessä sote-uudistuksen myötä hyvinvointialueilla tapahtuvaan terveydenhoitoon on tärkeää huomioida osteoporoosin hoitosuosituksen mukainen hoidon kokonaisuus palveluita suunniteltaessa.

Panostamalla alueellisen hoitopolun rakentamiseen ja ottamalla yhteistyöhön mukaan myös alueen luustoyhdistys voidaan saada muutos aikaan. Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa. Sen avulla voidaan säästää potilaiden ja omaisten sekä yhteiskunnan voimavaroja.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic