Mielipiteet

Päätöksenteosta sekä politiikan teosta

Meillä Forssassa kunnallinen päätöksenteko on täysin kaupunginhallituksen vahvatahtoisten luottamushenkilöiden hallinnassa, kuten Kononen kolumnissaan viittasi (FL 12.5.). Päätös kaukalon uusimisesta joustokaukaloksi olisi kuulunut sivistystoimen tehtäväksi ja sen hankinta teknisen toimen toteutettavaksi. Sivistystoimi sivuutettiin vahvatahtoisten luottamustoimen esityksiä mukaillen.

Päätöksenteko tosiaan hipoo farssia, sillä kaupungin hallintosääntö yksiselitteisesti sanoo, että sivistys- ja tulevaisuuslautakunta vastaa toimialaansa kuuluvien tilahankkeiden tarveselvityksistä.

Nykyinen kaukalo on lakien ja määräysten mukainen, mutta ei riittävä Mestis-tasolle. Sitä vastoin jäähallin pohjalaatan alla oleva jäähdytysputkisto on käyttöikänsä päässä, jonka rikkoutumisen riski on hälyttävä kaukalomuutosta tehdessä.

Nyt marssijärjestys oli, että KH ehdotti yhdyskuntalautakunnalle, jotta se rakentaisi kaukalon ”pienet peruskorjauskohteet ja kunnostukset” -määrärahasta. Yhdyskuntalautakunnan tehtävä on arvioida ja toteuttaa peruskorjauskohteiden kiireellisyys ja tarpeellisuus määrärahan puitteissa. KH katsoi olevansa viisaampi tekemään näitä päätöksiä kuin sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ja yhdyskuntalautakunta.

Yhdyskuntalautakunta ei ottanut kantaa joustokaukalon rakentamisesta, mutta katsoi äänin 1-11, ettei määrärahaa tule siihen käyttää ja palautti asian KH:lle. Siellä kaupunginjohtaja esitti, että investointiosaan myönnettäisiin 120 000 euron lisämääräraha, joka katettaisiin vieraan pääoman muutoksin, eli lainalla. Päätösesityksessä todetaan, että jäsen Jouko Haonperän ehdottamana kaupunginhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän jäähallin kaukalon vaihtamisen joustokaukaloksi kuluvana vuonna ja 120 000 euron määrärahan osoittamisen tarkoitukseen nykyisestä erittelemättömät pienet korjauskohteet ja kunnostukset -määrärahasta, jonka valtuusto hyväksyi.

Vasemmistopuolueen edustajana minulle on mm. tärkeää puolustaa, sitä että jokaisella lapsella on oltava oikeus onnelliseen ja virikkeelliseen lapsuuteen. Tämän lisäksi jokaiselle kuntalaisellemme on taattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Tähän vedoten toin valtuustossa esille, että Heikanrinteen asumispalvelukeskuksen kosteusvauriokorjausten jatkaminen on kiireellisempi asia.

Vanhusten arjessa mm. palvelukeskuksissa on monia pieniä seikkoja, joita hoidetaan ilman sen suurempaa huomiota, mutta jos nämä pienet seikat jäävät huomioimatta ja hoitamatta, saavat ne suuren merkityksen ja voivat vaikeuttaa arjen sujumista ikävällä tavalla. Puhdas ja hyvä sisäilma kuuluu kaikille.

Valtuustossa tämän esille nostamisesta minua syytettiin, että teen asialla politiikkaa. Tosiaankin teen vasemmistolaista politiikkaa, jotta sekä hengitysilma vanhuksille että ympäri vuorokauden palolaitoksen tiloissa työskentelevien henkilöiden työolosuhteet paranevat. Nämä korjauskohteet ovat olleet listattuina jo vuonna 2019 ja siirtyneet lautakunnan tilapalvelun investointimäärärahan käytöstä hyväksyttyinä vuoden 2020 peruskorjauskohteiksi. Joustokaukalon lisääminen kustannettavaksi samoista rahoista riskeeraa nämä hankkeet.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti