Mielipiteet

Palveluketjut varmistettava asukaslähtöiseksi – myös varttuneiden ikäryhmälle

Varttuneet ikäryhmät eivät juuri koe ääntään kuullun sote-rakenneuudistuksessa. Kuva: Emil Bobyrev
Varttuneet ikäryhmät eivät juuri koe ääntään kuullun sote-rakenneuudistuksessa. Kuva: Emil Bobyrev

Asukas pysyy keskiössä, kun hyvinvointialueen strategia, kuntien ja alueen palveluketjut varmistetaan asiakaslähtöiseksi. Sote-uudistuksen tavotteiden – perustason palveluiden parantaminen, yhdenvertaisuuden lisääminen sekä palveluiden saatavuuden helpottaminen – tulee koskea myös varttuneiden ikäryhmää. Mm. Eläkeliiton teettämän tutkimuksen mukaan vain 16 prosenttia 60–90 vuotta täyttäneistä kokee ikäistensä olleen riittävästi edustettuna sote-rakenneuudistuksessa. Ilman strategiatason kirjauksia asukas ei pysy keskiössä. Siksi on tärkeää miten varttuneemman väestöryhmän ääni ja tarpeet tulevat osaksi päätöksentekoa jo suunnitteluvaiheessa.

Niukka toimeentulo on terveydellinen riskitekijä. Korkeiden asiakasmaksujen tiedetään aiheuttavan velkaantumista. Niukka toimeentulo on terveydellinen riskitekijä, siksi on tärkeää, että asiakasmaksut eivät ole este hoitoon hakeutumiselle. Alhaiset asiakasmaksut, varhainen hoito ja ikäkuntoutus vähentävät erikoissairaanhoidon laitoshoivan tarvetta. Ikäihmisten määrän lisääntyessä kuntouttavia ja varhaisia palveluita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Osana hyvinvointialueen palveluketjua on oltava ikäkuntoutuksen asiantuntemukseen perustuva varttuneiden neuvola.

Neuvolan tehtävänä on ehkäistä ennenaikaista toimintakyvyn rajoittumista ja siitä aiheutuvaa riippuvuutta, sekä tukea kotona asumista ja arjen sujumista moniammatillisen ikäkuntoutuksen asiantuntemuksella.

Fingerpori

comic