Mielipiteet

Partio, kirkko ja ET

Partio haluaa olla liike, jossa on tilaa kaikille taustoista riippumatta. Kuva: Terho Aalto
Partio haluaa olla liike, jossa on tilaa kaikille taustoista riippumatta. Kuva: Terho Aalto

Sana “Jumala” saatetaan poistaa partiolupauksesta (YLE 16 4.2019) osana partion arvot määrittelevän peruskirjan uudistamista.

Haluamme, että partio on avoin liike, jossa on tilaa kaikille taustoista riippumatta, sanoo Suomen partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola.

Muissa Pohjoismaissa partio on löyhentänyt siteitään uskontoon jo pidempään. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa partiolupaus ja peruskirja on uudistettu viiden viime vuoden aikana.

Suomen Partiolaisilla on noin 60 000 jäsentä ja 750 lippukuntaa; mahtava vaikutuskanava kirkolle, jonka uskonnon tuputus on alkanut ärsyttää nuoria.

Uutiseen liittyvässä keskustelussa jotkut vanhemmat uhkaavat ottaa lapsensa pois partiosta ja vaativat kirkon antaman rahoituksen lopettamista, jos uudistus toteutuu. On aiheellista kysyä, onko valtionapua järjestöille ylipäätään järkevää kierrättää kirkon kautta?

Valtion rahoitus kirkolle on kirkon lähteiden mukaan 114 miljoonaa vuonna 2019. Lisäksi valtio kerää kirkolle kirkollisveroa ja yhteisöveroa yhteensä lähes miljardi euroa, maksaa puolustusvoimissa ja vankiloissa työskentelevien pappien ja diakonien palkat, koulujen oman uskonnon opetuksen sekä pappien, uskonnonopettajien ja kanttorien koulutuksen valtion yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Kirkon yhteenlaskettujen tilinpäätös- ja tasetietojen mukaan vuonna 2007 kirkon varallisuuden tasearvo oli noin kolme miljardia euroa, millä sijoituttaisiin kirkkaasti Suomen suurimpien yrityksen joukkoon.

Tase sisältää runsaasti vajaakäyttöistä rakennuskantaa, jonka ylläpito on vaarassa kaatua valtion niskaan.

Museoviraston ja valtion on oltava tarkkana, minkä kohteiden ylläpitoa on perusteltua tukea ja vaadittava kirkolta omia panostuksia ja tarpeettoman rakennuskannan realisointia.

Uusi eduskunta on katsomuksellisesti entistä edistysmielisempi. Uskonnonvapaus.fi sivuston “sekä vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden määrä että heistä valituiksi tulleiden määrä nousivat uuteen ennätykseen. Tulosten perusteella uusi eduskunta voisi kieltää ympärileikkaukset uskonnollisista syistä sekä avata ET-opetuksen kaikille oppilaille sallituksi.” Siis myös kirkkoon kuuluville, mikä ei vielä valitettavasti ole mahdollista.

Tunnustuksettomana oppiaineena ET sopii hyvin kaikille ja oman uskonnon opetus kouluissa voitaisiin lopettaa kokonaan.

ET-opetusta sopivasti täydentäen siitä saataisiin laajempi kansalaistietotaidon oppiaine, joka vastaisi myös seuraaviin maahanmuuttokeskustelussa esitettyihin kysymyksiin: Mitä jokaisen Suomessa oleskelevan tulee tietää suomalaisen yhteiskunnan laeista, kulttuurista ja käytännöistä? Onko maahanmuuttajien suoritettava erityinen koe oleskeluluvan saannin ehtona?

Globalisaatio lisää haasteita. Mitä meidän on tiedettävä myös muista kulttuureista, jotta olemme kykeneviä kansainväliseen yhteistyöhön ja tarvittaessa puolustamaan omaa kulttuuriamme haitallisiksi kokemiltamme vaikutuksilta?

Lehtien mielipidekirjoittelusta päätellen teemaa käsittelevälle opintopiirille esimerkiksi kansalaisopistoissa saattaisi myös olla kysyntää ja se voisi lisätä rakentavaa vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien välille. Ainakin se olisi hyödyllinen koulua käyvien lasten vanhemmille ja edistäisi faktapohjaista kansalaiskeskustelua.

Uusimmat

Fingerpori

comic