Mielipiteet

Pelastustoimi on lähipalvelua – Aluevaltuuston ensimmäisiä tehtäviä on pelastustoimen hallinnon järjestäminen

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti, siinä olisivat hyvät arvot Kanta-Hämeen aluevaltuuston alaiselle pelastuslaitokselle, kun laitos ryhtyy toteuttamaan tehtäväänsä yhteistyössä organisaatioiden ja ihmisten kanssa vuodesta 2023 alkaen.

Juridisesti pelastustoimi ei yhdisty soteen vaan on rinnakkainen toimiala hyvinvointialuekonsernissa.

Pelastustoimi on maanlaajuinen lähipalvelu. Se on jokaisen Suomessa asuvan ja oleskelevan turvaverkko. Palveluverkosto muodostuu noin 800 paloasemasta. Yhdenmukainen pelastustoimi mahdollistaa suuronnettomuuksien johtamisen. Paikallisten ja alueellisten tehtävien lisäksi pelastustoimella on valtakunnallista toimintaa mm. laajoissa maastopaloissa.

Tulevaisuudessa pelastustoimen merkitys korostuu ikääntymisen, kaupungistumisen ja yhteiskunnan haavoittuvuuden kasvun myötä.

Aluevaltuuston ensimmäisiä tehtäviä on pelastustoimen hallinnon järjestäminen.

Aluevaltuustolle kuuluvat laissa säädetyt asiat kuten palvelutasopäätös. Pelastuslaitoksen johtaminen voidaan määrätä aluehallituksen alaiselle pelastusjaostolle tai pelastuslautakunnalle. Tämä monijäseninen elin toimii pelastuslain mukaisena pelastusviranomaisena.

Parhaan pelastustoimen asiantuntemuksen varmistamiseksi kannatan pelastuslautakunnan asettamista.

Sopimuspalokuntia tarvitaan sekä pienissä kunnissa että isoissa kaupungeissa. Harvaan asutuilla alueilla sopimuspalokunnat ovat usein ensimmäisenä paikalla. Ne toimivat pelastuslaitoksen tukena sammuttamisessa ja hoitamassa muita tehtäviä kuten jälkiraivausta ja -valvontaa.

Kanta-Hämeessä aluevaltuuston tulee tukea ja edistää sopimuspalokuntatoimintaa. Se on samalla myös hienoa nuorisotyötä.

Ensihoito on osa terveydenhuoltoa. Hyvinvointialueet järjestävät alueensa ensihoitopalvelun. Ne voivat hoitaa toimintansa itse, yhteistyössä pelastustoimen tai toisen hyvinvointialueen kanssa taikka ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta.

Kanta-Hämeessä aluevaltuuston tulee hyödyntää pelastustoimen ja terveydenhuollon välinen synergiaetu ensihoidossa. Päätös on harkittava laatu edellä ja sen jälkeen vasta kustannukset.

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Valtio määrittelee toimen rahoituksen asukasmäärän, asukastiheyden sekä riskikertoimen perusteella. Aluevaltuusto päättää alueen palvelutasopäätöksessä, millainen pelastustoimen palvelutaso alueella on. Hyvinvointialueiden päättäjät vastaavat pelastustoimen palveluiden tasosta sekä pelastustoimen riittävistä henkilöresursseista ja taloudesta.

Veikkaan, että valittava aluevaltuusto joutuu heti toimintansa alkajaiseksi valtion rahapulan vuoksi toteuttamaan muutoksia myös nykyisen pelastuslaitoksen toiminnassa.

Uusimmat

Fingerpori

comic