Mielipiteet

Perintäyhtiöt pois!

Suomessa tuhansilla on maksuhäiriöongelma. Kuva: Ville Mäkilä
Suomessa tuhansilla on maksuhäiriöongelma. Kuva: Ville Mäkilä

Laiton perintä ja ihmisten sekä yrittäjien ulosottoon ajaminen pitää loppua. Sen vuoksi on jatkettava ahkeraa työskentelyä saadaksemme laittomasti toimivat kansainväliset perintäyhtiöt pois Suomesta ja Euroopasta.

Esimerkiksi kansainvälinen perintäyhtiö Alektum jatkoi laitonta perintää Suomessa aluehallintovirastolta vuonna 2018 saamiensa useiden varoitustenkin jälkeen. Suomi ainoana Euroopassa lakkautti Alektumin perintäluvan vuoden 2019 alusta ja näin sen oli lopetettava kaikki perintätoimintansa Suomessa. Nyt käydään kamppailu siitä, pitääkö tuo päätös vai saako yhtiö valituksensa läpi tai jatkettua samanlaista toimintaa toisella nimellä. Emme saa antaa periksi!

Suomessa on massatyöttömyyden lisäksi massaulosotto- ja maksuhäiriöongelma. Vuoden 2018 aikana Suomessa ulosotossa oli noin 577 000 velallista, 10 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2008 ulosottovelallisia oli 231 799, joten kasvua on 150 prosenttia kymmenessä vuodessa!

 

Pidän järkyttävänä, että 386 471 ulosottoasiaa kohdistuu julkisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Velkataakan alle voi nujertua monin eri tavoin. Se voi syntyä jopa yksittäisestä hammashoitolaskusta, jos sitä ei ole varaa maksaa. Esimerkiksi 32 euron maksu voi perintälaskun myötä muuttua 952 euroksi. En ymmärrä, miksi julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä lasten päivähoidossa käytetään välikätenä kansainvälisiä perintäyhtiötä.

Monet ulosottoon joutuneet kokevat Suomen syrjäyttävän heidät yhteiskunnan ulkoreunoille, pimeisiin notkoihin. Moni on menettänyt terveytensä, masentunut, menettänyt yrityksensä, työkykynsä tai se on vaakalaudalla mennä. Suomi on sitoutunut Euroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamiseen ja ihmisoikeusmyönteisyyteen. Sen artikla 3 (kidutuksen kielto) ei koske pelkästään fyysisen kidutuksen vastustamista vaan epäinhimillistä kohtelua. Valtio ei voi toimia tavalla, jolla aiheutetaan henkisiä kärsimyksiä ja murretaan henkilön psyyke.

 

Tilapäinen rahapula, sairastuminen tai työttömyys eivät saa johtaa elinikäiseen velkavankeuteen. Nykyinen tilanne on aivan järjetön. Pääoman päälle tulevat korot, perintäyhtiöiden kohtuuttomat kulut ja ulosoton maksut ja kaikki tämä kasvaa joka kuukausi korkoa korolle.

Tämä on muutettava ja perintäyhtiöiden laittomuudet on kitkettävä.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic