Mielipiteet

Peruskoulujen toimintaedellytykset päätökseen – Forssassa on välttämätöntä palauttaa 300 000 euroa perusopetuksen turvaamiseksi myös Loimijoen pohjoispuolen kouluissa

Kuhalassa jatkuu yhtenäiskoulu vielä ensi kevätkauden ennen muuttoa Akvarelliin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuhalassa jatkuu yhtenäiskoulu vielä ensi kevätkauden ennen muuttoa Akvarelliin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Tulevana maanantaina kaupunginvaltuusto päättää lopullisesti vuoden 2022 talousarviosta kokonaisuudessaan ja myös peruskoulujen osalta.

Edellinen kaupunginvaltuusto asetti erittäin tiukan talousraamin, johon sivistys- ja tulevaisuuslautakunta ei edes päässyt vaan ylittää raamin reippaasti. Näin siis kävi, vaikka säästöjä tehtiin mm. koulujen talousarvioesityksistä rankalla kädellä. Kyseiset esitykset pohjautuivat kuluvan vuoden toimintaan ja olisivat siis mahdollistaneet aiemman laajuisen perusopetuksen. Näiden säästöjen lisäksi koulujen saamat koronatuet loppuvat tähän lukuvuoteen. Koska numeroissa ja nollissa tuntuu olevan suurempaakin väärinymmärrystä, katson tärkeäksi avata asian oikean laidan.

Esimerkinomaisesti Keskuskoulu säästi esityksestään 40 000 euroa ja lukuvuoden koronatuki (mm. ohjaajan palkka) on 29 000 euroa. Kun palkkakulut kulkevat lukuvuosittain, niistä on mahdollisuus nipistää vasta elokuusta, mikä merkitsisi em. koulunkäynninohjaajan lisäksi melkoista opetus- ja ohjaajatuntileikkuria sekä vaarantaisi äärimmäisen tärkeän sosiaalikasvattajan jatkon. Vuoden alusta voi vaikuttaa vain muutamiin menokohtiin, vaarassa olisi tällöin ei vain pääosin kuljetusoppilaille suunnatun välipalan terveystuunattu osuus vaan välipala kokonaisuudessaan.

Kouluilla on paljon sellaisia kustannuksia kiinteistökuluista ja oppilaiden kuljetuskustannuksista ruokapalveluihin, joihin ei juuri voi vaikuttaa. Oppikirjoja ja muita tarvikkeita varten koulut saavat saman oppilaskohtaisen summan.

Resurssointieroja löytyy vasta, kun tarkastellaan kasvatuskustannuksia eli opettajien ja ohjaajien palkkoja per oppilas. Keskenään vertailukelpoisissa luokkien 1–9 yhtenäiskouluissa Kuhalassa summa on tänä vuonna reippaat 5800 euroa/lapsi ja Keskuskoululla vähän yli 4400 euroa/lapsi tilastointipäivän 23.9. oppilasmäärän perusteella. Ero on syntynyt vuosien varrella oppilasmäärän kehityksen myötä eikä siis missään nimessä tarkoituksella kouluja eriarvoistaen. Yläluokkien opetustuntimäärä on alaluokkia suurempi ja siksi kustannuksetkin ovat korkeampia.

Alakouluissa Koijärvellä ja Vieremässä resurssi on nelisen tuhatta euroa/lapsi ja Talsoilassa yli 3700 euroa, kun Heikalla jäädään 3400 euroon. Aiemmin erot olivat merkittävämpiä tälläkin puolella, mutta sivistysjohtajan johdolla on saatu hyvin reivattua summia lähemmäksi toisiaan mm. muuttamalla Talsoila rehtorikoulusta koulunjohtajakouluksi. Todettakoon vielä, että kaikki koulut ovat lisäksi saaneet koronatukea ja Kuhala ja Talsoila ovat onnistuneet hakemaan lisähankerahaa henkilöstökuluihin mainittujen summien päälle. Tölö ei ole miltään osin vertailukelpoinen erityiskoulun luonteensa takia henkilöstökustannusten suhteen muiden koulujen kanssa.

Näissä olosuhteissa katson siis välttämättömäksi perusopetuksen turvaamiseksi myös joen pohjoispuolen kouluissa esittää valtuustossa sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle palautettavaksi 300 000 euroa tähän tarkoitukseen ja rohkenen samalla toivoa lautakunnan kohdentavan sen huomioiden koulujen nykyiset, yllä kuvatut resurssit.

Uusimmat

Fingerpori

comic