Mielipiteet

Pörssiyhtiön tavoite ei ole työllistäminen

UPM sulkee Kaipolan tehtaan. Kuva: Tommi Anttonen
UPM sulkee Kaipolan tehtaan. Kuva: Tommi Anttonen

Tuntuu siltä, että taloudesta päättävät eivät tunne osakeyhtiölakia. Laissa todetaan yksiselitteisesti, että osakeyhtiön ainoana tavoitteena on tuottaa osakkaille voittoa. Vain osakeyhtiön omistajien yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä tästä tavoitteesta voidaan poiketa. Pörssiyhtiössä tällaista päätöstä on tietysti mahdotonta tehdä.

Pörssiyhtiöt kuten esimerkiksi UPM ja Mehiläinen pyrkivät aina toimimaan mahdollisimman vähäisellä työvoimalla, koska palkkakulut ovat usein yritysten merkittävin kuluerä.

UPM sulkee tehtaan, jos sen johto arvioi, että yritys voi valmistaa jatkossa tarvittavan paperin muissa tehtaissaan. Mehiläisen taas ei kannata lisätä työvoimaansa yhtään enempää kuin laki määrää. Koko toiminta on mitoitettu lainsäätäjän minimivaatimuksien mukaan, ei potilaiden hyvinvoinnin mukaan. Kumpikin yhtiöistä siis toimii osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti.

Teollisuusyrityksissä vastuu yrityksen toiminnasta on yrityksen toimitusjohtajalla. Tehtävässä epäonnistunut johtaja yleensä vaihdetaan.

Terveydenhuollossa vastuu toiminnasta on kuntien hallituksilla. Vaikka toiminta voidaan ulkoistaa, niin vastuuta ei. Kuinka monessa kunnassa terveydenhuollosta vastuussa oleva henkilö on erotettu?

Pörssiyhtiön osakkaat odottavat yhtiön tekevän voittoa 15–20%. Yksityinen yritys tulee hyvin toimeen puolella siitä. Yksityinen yritys voi myös määritellä itselleen toiset tavoitteet kuin pörssiyhtiö.

Uusimmat

Fingerpori

comic