Mielipiteet

Puolustan lähipalveluita – Jos sairaalassa ei ole lääkäriä ympäri vuorokauden, ei voida puhua sairaalasta

Kuva Forssan sairaalan yöpäivystyksen sisäänkäynnistä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva Forssan sairaalan yöpäivystyksen sisäänkäynnistä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Lääkäri Löfstedtin erittäin epäammatillisen mielipidekirjoitus oli FL nettisivuilla 18.1. Kyseessä on todella hänen mielipiteensä, vailla todellisuuspohjaa. Löfstedt kirjoittaa: ” Nykyaikainen päivystys edellyttää paljon ja osaavaa henkilökuntaa sekä välineistöä.” Tällä ilmaisulla hän väheksyy hyvinvointikuntayhtymämme päivystyksen henkilöstön koulutusta ja ammattitaitoa. Itse olen ollut työssä mm. Tays:ssa sydän- ja verisuonikirurgian, ortopedian ja traumatologian leikkausosastolla, Kanta-Hämeen keskussairaalan ja Forssan sairaalan leikkausosastolla. Kaikkiin näihin kelpasi ammattitaitoni. Myös Forssan sairaalan päivystyksen henkilöstö on kokenutta ja osaavaa. 

Olen käsittänyt lääkärikunnan olevan kollegiaalista, mutta Löfstedt osoitti kirjoituksellaan jotain aivan muuta. Jos meillä tulevaisuudessa on Löfstedtin kaltaisia hyvinvointialueen päättäjiä, jotka eivät arvosta henkilöstöä ja sen ammattitaitoa, meillä ei ole tulevaisuudessa riittävästi sote-henkilöstöä Kanta-Hämeen hyvinvointialueella.

En haikaile mennyttä. Mistä lie väite temmattu. Forssan sairaalassa ei ole erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystystä, eikä sitä kukaan haikaile. Nykylainsäädännöllä se ei ole edes mahdollista. Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä vuodelta 2017, 2 § mahdollistaa nykyisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkumisen Forssan sairaalassa jatkossakin, sillä sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus myöntää lupa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen oli myös sitä mieltä, että FSHKY:ssä tehtiin oikea päätös yöpäivystyksen jatkosta Forssan sairaalassa. Olisi melkoinen tilanne nyt koronapandemian aikana, jos Forssan sairaalassa ei olisi yöpäivystystä. Aiemminkin keskussairaalan päivystyksessä on joutunut jonottamaan useita tunteja. Pandemia-aika ei ole tilannetta helpottanut, päinvastoin. Ihmettelen, jos Löfstedt kyseenalaistaa keskussairaalan johtajaylilääkärin tietämyksen asiasta.

Keräsimme reilut kaksi vuotta sitten adressiin n. kahdessa viikossa Forssan sairaalan yöpäivystyksen säilyttämiseen puolesta 7162 nimeä. Se kertoo asian tärkeydestä. Hyvinvointialueenkin palvelut tulee rakentaa ihmisten tarpeisiin. Kerätty adressi esim. kertoo palvelun tarpeesta. Yöpäivystys tuo turvaa Forssan seudun asukkaille. Ihmishenkien pelastaminen ei suinkaan tarkoita pelkästään esim. elvyttämistä, vaan mm. vakavan sairauden oikea-aikaista diagnosointia ja hoitoa. Turvaa tuovat asukkaille myös muut päivystysluonteiset palvelut esim. palo- ja pelastuslaitos.

Sairaalan osastot tarvitsevat lääkäriä 24 / 7. Jos sairaalassa ei ole lääkäriä ympäri vuorokauden, ei voida puhua sairaalasta. Se tarkoittaa, että potilaiden hoitojaksot ovat pidempiä keskussairaalassa sen kustannustasolla, koska ei voitaisi siirtää jatkohoitoon lääkärittömään jatkohoitopaikkaan. Se ei ole järkevää ja se on kalliimpaa.

Tulen puolustamaan sote-lainkin tavoitetta yhdenvertaisista palveluista. Yhdenvertaisesti ihmisen on voitava luottaa siihen, että apu on lähellä, kun on hätä. Sairaus, vahinko tai onnettomuus ei katso aikaa tai paikkaa. Siksi meillä on oltava kattava päivystysverkko tulevalla hyvinvointialueella.

Uusimmat

Fingerpori

comic