Mielipiteet

Pusikot raivattava teiden varsilta

Hirvieläimiä hönkii pusikoista teiden yli. Kuva: Katariina Filppula
Hirvieläinten metsästyskauden alkaessa liikenteessä kannattaa olla erityisen tarkkaavainen.

Maaseudun Tulevaisuudessa 10.7 2019 Esa Härmälä esitti maisemanhoidollisista syistä, että näkymiä rajoittavia vesakoita tulisi raivata teiden varsilta ja vähän muualtakin.

Itse näkisin, että vähintään yhtä tärkeä pointti puskien hävittämiselle on liikenteessä liikkuvien turvallisuus. Monissa paikoissa teiden luiskille ei ole tehty moneen vuoteen minkäänlaisia hoitotoimenpiteitä ja siksi pajut ja koivut kasvavat jo aivan ajouran reunassa kiinni. Samaan aikaan hirvieläinten kanta, varsinkin valkohäntäpeurojen, on kasvanut kestämättömän suureksi. Seurauksena on jatkuvasti lisääntyvät määrät huonosta näkyvyydestä ja ylitiheästä eläinkannasta johtuvia onnettomuuksia.

Osaksi on näkyvyydeltään hyviäkin tieosuuksia, kuten aidattujakin, mutta aina kannattaa myös varoa aukeita kohtia, kun metsän reuna muuttuu peltoalueiksi! Hirvivaaraliikennemerkitkään eivät ole huvin vuoksi laitettu varoitukseksi vaan ne kannattaa aina ottaa todesta!

Nk. pönttökameroita hankitaan teiden varsille jatkuvasti lisää, perusteluna käytetään ainoastaan liikenneturvallisuutta. Ei kuulosta uskottavalta, jos samaan aikaan muut turvallisuustekijät kuten näkyvyys eivät saa minkäännäköistä huomiota.

Vihreät tietysti tuota pusikoitten raivausta vastustaisivat ja väittäisivät sitä avohakkuuksi, mutta minusta ihmisten turvallisuus on idealistista propagandaa tärkeämpää. Myöskään säästösyistä ei pitäisi piennarten hoitotoimenpiteitä laiminlyödä, sillä hengenlähdöt ja vammautumiset tulevat kuitenkin lopulta kalliimmaksi, kuin tapaturmien ehkäiseminen.

Sanomalehdet julkaisevat tuon tuostakin näistä tapahtuneista hirvieläinkolareista, joita Suomessa sattuu vuosittain noin 2000!. Mainittakoon, että peura voi painaa toistasataa kiloa ja hirvi lähes 700 kiloa. Ja jos moottoriajoneuvon nopeus on 80 km/h, niin törmäysjälki on ruma, jolloin ihminen kuten eläinkin kärsii kovasta kivusta, jos jää henkiin!

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti