Mielipiteet

Puurot, vellit ja vaalit

Jukka Teinisen jutussa “Puurot ja vellit sekaisin?” (FL 22.3) ne meni todella sekaisin. Uskonnonvapaus.fi -sivuston vaalikoneinfon (FL 25.2) kohderyhmä, ehdokkaat ja äänestäjät, on oikea. Suomen lakien säätämisestä päättää eduskunta. Äänestäjillä on oikeus tietää, mitä ehdokkaat ajattelevat myös mainitun vaalikoneen esittämistä kysymyksistä ja niihin liittyvistä lainsäädännön tarpeista. On harmillista, että niin moni ehdokas joko ei ole ehtinyt vielä vastata kysymyksiin tai yrittää edetä näissä asioissa sammutetuin lyhdyin. Toivon mukaan äänestäjät arvostavat enemmän avoimuutta ja rehellisyyttä kuin puoluekantaa.

Teinisen kahden regimentin opin tulkinnan mukaan maallinen ja hengellinen regimentti on pidettävä erillään. Olen samaa mieltä. Tältä osin vielä torson Forssan ohjelman vaatimukset on kirjattava lakiin. Eduskunnan aikanaan säätämä kirkkolaki ja siinä säädetyt etuoikeudet on peruutettava. Kirkot toimikoot samojen lakien mukaan kuin muutkin yhteisöt.

Teininen näyttää ajattelevan, että eduskunnalla ei olisi enää oikeutta tarkistaa aikanaan säätämäänsä kirkkolakia. Tämä on erikoinen väärinkäsitys. Niin kauan kuin kirkosta säädetään jotakin Suomen laissa, säätäjänä toimii eduskunta. Toisaalta sen jälkeen, kun kirkon ja valtion ero viimein toteutuu, ei valtiolla ole mitään tarvettakaan puuttua kirkon sisäisiin asioihin, kunhan ne ovat lain mukaisia. Minkäänlainen uskonnollinen vakaumus ei oikeuta rikkomaan lakia. Kirkon ei myöskään pitäisi sekaantua maallisiin asioihin, mitä se nyt ehtimiseen tekee ja yrittää ulottaa vaikutusvaltansa yhä syvemmälle yhteiskuntaan erityisesti koululaitoksen kautta.

Opetushallitus joutui nuhtelemaan vuodenvaihteessa virkamiestään löperöistä ja loukkaavista lausunnoista ja alkuvuodesta moitteita annettiin kouluille, jotka olivat luovasti muokanneet opetusta yhdistämällä uskonto- ja ET-opetusryhmiä voimassa olevien opetussuunnitelmien vastaisesti. Nykymuotoinen tunnustuksellinen uskonnon opetus kouluissa pitää korvata kaikille yhteisellä ET-opetuksella. Mitään uskonnollista tilaisuutta ei tule sisällyttää opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan.

Lapsikasteen pakkoliitos kirkkoon on voitava perua nykyistä helpommin. Nuorilla tulee olla oikeus erota kirkosta viimeistään tullessaan kirkossa äänioikeutetuiksi ja ennen sitä vanhempien on tehtävä erottaminen nuoren niin halutessa.

Ehdokas: vielä ehdit vastata. Vastauksia otetaan vastaan 2.4. saakka. Lisätietoa saat osoitteesta info@uskonnonvapaus.fi.

Äänestäjä: uskonnonvapaus.fi/vaalit/eduskunta2019 vaalikoneesta näet mitä harkitsemasi ehdokkaat ovat vastanneet.

Raimo Rintamäki

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti