Mielipiteet

Rajoja ja rakkautta tarvitaan korona-aikanakin

Poikkeusoloissa eläminen alkaa varmasti kyllästyttää jo monia. Rajoitusten purkamiset otetaan mielihyvin vastaan. On syytä muistaa, että korona-viruksen kanssa pitää vieläkin olla varovainen. Kokoontumisrajoitteet kevenevät samaan aikaan, kun kesäloma lisää nuorten vapaa-aikaa. Tulevan kesäloman ohessa ajankohtaisia ovat myös koulunpäättäjäiset, joissa nuoret kokoontuvat juhlistamaan kesälomien alkamista.

Tänäkin keväänä voi juhlia, mutta luovasti ja järkevää varovaisuutta noudattaen. Poikkeusolot eivät estä juhlimasta tärkeitä etappeja, on vain juhlittava uudella tavalla. Sosiaalisen median avulla voidaan järjestää olohuonepiknik, virtuaalinaamiaiset tai erilaisia visoja ja kisoja. Pihakahveille voi kutsua vaikka isovanhemmatkin, kun yli 70-vuotiaiden osalta rajoituksia höllennetään.

Nuoren kanssa on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Näin turvallisuus ja luottamus säilyvät molemmin puolin. Nuoret haluavat tavata toisiaan myös oikeasti, pelkkä some ei riitä. Yhteydenpito onkin tärkeää, sillä arjen muutokset koskettavat kaikkia ja tunne normaaliudesta on tärkeä. Vastuullinen vanhempi ymmärtää tämän ja kuuntelee ja juttelee nuoren kanssa tilanteesta.

Vanhemman tehtävä on huolehtia koronaohjeiden noudattamisesta liittyen mm. hygieniaan ja liikkumiseen. Tämä koskee myös ohjeita tapahtumiin osallistumisesta ja kokoontumisista. Päättäjäiset tai loman vapaus eivät anna syytä poiketa annetuista määräyksistä. Aikuisen on suositeltavaa ohjeistaa ja muistuttaa nuorta lähikontaktien välttelemisen tärkeydestä. Jokaisen toiminnalla on merkitystä ja samassa tilanteessa ollaan monissa perheissä. Rajoituksilla vanhempi välittää nuoresta ja koko yhteisöstä.

Nuoren kanssa on sovittava tapaamisten ja loma-ajan pelisäännöt, joihin liittyvät mm. kotiintuloajat, tieto siitä missä liikutaan ja kenen kanssa ja mitä on sallittua tehdä. On hyvä keskustella myös siitä, miten nuori ja kaveripiiri asennoituvat päihteiden käyttöön. Päihtymys heikentää arviointikykyä ja silloin saattaa unohtua myös koronan välttelyyn liittyvä huolellisuus.

Päihteisiin liittyvistä tilanteista voi keskustella jo paljon ennen mahdollisia päihdekokeiluja, oikeastaan heti kun lapsi tai nuori osoittaa aiheeseen kiinnostusta. Alkoholia ei saa hankkia alaikäiselle, vaikka hän sitä päättäjäisiin tai muuhun juhlintaan vedoten pyytäisi. Hakematta paras -kampanja kokoaa yleisimmät vanhempia askarruttavat kysymykset alkoholin välittämisestä.

Forssan seudun ehkäisevän päihdetyön verkosto on tiedottanut asiasta 7. – 9. luokkalaisten vanhempia mm. Wilman sekä kuntien ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän some-kanavien kautta.

Uusimmat

Fingerpori

comic