Mielipiteet

Rajojen kirot aluetaloutemme jarruna

Rajat ja kartat kuuluvat maantieteen syväosaamiseen. Siellä sosiaali- ja talousmaantiede ei ole luonnonmaantiedettä ja ihmisen rakentamat rajat, sepitteelliset symbolimme niitä tukemassa, ovat kokonaan muuta kuin biologinen perimämme ja geenit rajoineen. Sisäsyntyinen ja geneettinen reviiri nisäkkäillä ja kädellisillä on kokonaan eri asia kuin kulttuuriset rajat ja etenkin kielen mukanaan tuomat symboliset alueet tai puolueemme.

Sepitteellisiin rajoihin ja alueisiin liittyy puolestaan tunnekielemme ja samalla symbolit, joista tunnetaan vaikkapa maakuntalaulut ja -lehdet, kirjallisuus, kansallishymnit, tapa kilvoitella urheilussa hurraten oman joukkueen menestystä.

Ymmärrämme hyvin eläinten reviirit, ja keväinen lintujen laulu on oikeasti kiroilua omia rajoja puolustettaessa. Joskus eläinten reviirit ovat hyvinkin laajoja ja ihmisen rajat niiden tulkintana ovat historiallisen, sosiaalisen ja kulttuurisen, talousmaantieteellisen rajan sepitteellistä lisämaustettamme. Poliittiset liikkeemme ovat nekin tätä samaa kulttuuriamme.

Forssassa ongelmana on ollut rajojen kiro, jossa monen maakunnan, läänin, mutta myös kaupungin syntytavan rajoja arvostamaton ”pihtisynnytys” ei kunnioittanut Loimijokilaakson valuma-alueen ikivanhoja rajojamme. Palestiinassa rajat ovat näkyvä konflikti kaiken aikaa.

Se että puhumme kielessämme isänmaasta ja erikseen äidinkielestä kertoo puolestaan valinnasta, jossa geopoliittiset ja maskuliiniset rajat ovat eri asia kuin verbaaliset ja kielelliset, feministiset ominaisuutemme, äidinkielellä sepitteellisiä rajoja rakenneltaessa.

Forssan talousalueella paikallisia rajoja on piirrelty sepitteellisinä, pumpulienkelten kielenä. Toiminnallinen, funktionaalinen alue, on ohitettu ja se on kaupunkia köyhdyttänyt. Internet ja digikielemme kadotti rajat ja siihen on syytä sopeutua Hämeessäkin.

Sen sijaan Manu Mäkisen tapa (FL 12.12.) kirjoitella perussuomalaisista ja fasismista ei kuulu aluepoliittiseen kilvoitteluun lainkaan. Paavo Haavikkoa lainaten fasismi ei ole arvo eikä aate vaan pelkästään toimintatapa, jota esiintyy niin talousoikealla kuin vasemmallakin. Kun Oulussa asuessani sain komeassa, mereen rakennetussa teatterissamme Jumalan teatterin tervehdyksen Jouko Turkan oppilaitten tapaan ulosteitaan yleisön joukkoon heiteltyä, minulla ei ole ollut mitään syytä hakea lisää teatraalisia kokemuksia ääriliikkeiden elämöinnistä. Nyt nämä virheet, teatraalisen hysterian tuotteet vihapuheineen, ovat helposti korjattavissa uuden vuosikymmenen käynnistyessä, menetetyn vuosikymmenen jälkeen.

Hyvää joulua ja alkavaa uutta vuosikymmentä.

Uusimmat

Fingerpori

comic