Mielipiteet

Rakennetaan elinvoimainen Häme

Globaalilla tasolla kaupungistuminen on aikamme suurin megatrendi. Yli puolet maapallon väestöstä asuu kaupungeissa. Halusimme tai emme, kaupungistumiskehitys tulee jatkumaan. Meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa kaupungistumiseen, elinvoiman lisäämiseen, yritysystävälliseen liikenneinfrastruktuuriin, ympäristötietoiseen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, työllisyyteen ja arjen viihtyvyyteen omilla päätöksillämme.

Suomessa kaupungistumiskehitys näkyy ennen kaikkea pääkaupunkiseudun rajuna väestön kasvuna. Pääkaupunkiseutu on tärkeä eurooppalainen metropolialue ja yksi Itämeren alueen merkittävimmistä kaupungeista. Keskittyneellä väestönkasvulla ja yksipuolisella pääkaupunkikeskeisellä kehittämisellä on varjopuolensa.

Asuntojen hintojen hallitsematon kasvu, vanhojen kulttuuriympäristöjen pirstoutuminen asunto- ja teollisuustuotannon tieltä sekä sosiaaliset ongelmat näkyvät jo nyt varsinkin pääkaupunkisedun ydinalueiden ulkopuolella. Osaavan työvoiman saatavuudessa on jo tovin ollut pääkaupunkiseudulla suuria ongelmia.´

Vuosisatojen ajan kaupungistumiskehitys on liittynyt oleellisesti ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuteen ja ns. solmukohtiin liikenneinfrastruktuurissa. Vuosisatoja kaupungit kehittyivät hyvien vesireittien varrella. Tämän ja vielä enemmän huomisen päivän kaupungistumiseen, elinkeinojen kehitykseen ja kansalaisten sijoittumiseen hyvien yhteyksien äärelle vaikuttaa toimiva raideliikenne.

Kanta-Hämeessä ja Lahden seudulla on kannettu jatkuvasti huolta junayhteyksistä ja niiden toimivuudesta pääkaupunkiseudulle. Päättäjien aktiivinen toiminta asian tiimoilta ansaitsee kiitoksen. VR:n suhtautumisessa aiheeseen voisimme toivoa aktiivisempaa ja dynaamisempaa otetta. Nyt on kuitenkin aika suunnata ajatukset poikittaisliikenteen kehittämiseen.

Mikäli haluamme kehittää Hämettä aina Forssasta Heinolaan ja tarjota vaihtoehtoa pääkaupunkikeskeiselle kaupungistumiselle, tarvitsemme strategisia päätöksiä poikittaisliikenteen kehittämisestä. Tämä kehityskulku olisi koko Suomen kannalta järkevää. Raideliikenteen kehittäminen reitillä Turku – Forssa – Hämeenlinna – Lahti – Lappeenranta ja Päijät-Hämeen pohjoisreitillä Lahti – Heinola ja edelleen Savon radan vaihtoehtona Jyväskylään on syytä nostaa aktiiviseen keskusteluun. Vaikuttaisimme koko valtakunnan kehittämiseen tavalla, joka mahdollistaisi elinkeinoelämän kehittymisen, tavaroiden liikkumisen ja ihmisten sijoittumisen kestävällä tavalla radanvarren eri seutukunnille. Hämeelle tämä kehityskulku olisi lottovoitto.

Ratkaisut tähän suuntaan tervehdyttävät pääkaupunkiseudun kestävää kehitystä. Tulevaisuuden monipuoliset vaihtoehdot Lounais-Suomesta, Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja aina Keski-Suomeen ovat hyväksi koko Suomelle ja suomalaiselle elinkeinoelämälle. Työpaikkojen syntymisestä idänkaupan mahdollisuuksiin ja ihmisten sijoittumisella useampaan kaupunkiin on monia yhteiskuntaa kehittäviä vaikutuksia.

Liikkumisen mahdollistaminen enenevästi raiteille on yksi parhaista keinoista edistää kansallisia ilmastotavoitteitamme.

Marko Ahtiainen

JanakkalaEduskuntavaaliehdokas (kok.) 2019


Uusimmat

Fingerpori

comic