Mielipiteet

Ratamahdollisuudet Forssan alueelle

On Forssan intresseissä, että nyt suunnitteluvaiheessa olevaan tunnin rataan pysyvät optiot auki radan laajentamisesta Forssan suuntaan. Salon radalle on erinomaiset edellytykset toimia Helsinki-Forssa-Pori -radan risteävänä pisteenä.

Hämeen liiton Pori-Helsinki-ratasuunnitelmassa on esitetty Forssaan suunnitellun junaradan yhdistämistä ELSA-rataan. Forssan ja Salon tulisi yhdessä tarttua tuohon mahdollisuuteen paikkakuntien kasvun edesauttamiseksi.

Useiden junaraiteiden ja tieyhteyksien risteyspaikkakunnilla on kautta aikojen ollut parhaat edellytykset jatkuvaan kasvuun. Salon junarataa suunnitellessa tulisi huomioida nopein mahdollinen matka-aika kahden pääreitin, Helsinki-Turku -välillä. Mitä nopeampi matka-aika on pääreitillä ja mitä enemmän on jatkoyhteyksiä, sitä paremmat edellytykset muodostuvat pysähdykselle Salossa. Esim. Hämeenlinnan ja Paimion ohi junat ajavat risteävien yhteyksien puuttumisen vuoksi.

Moni kaupunki on muodostunut ja muovautunut hyvien liikenneyhteyksien ja virtojen varrelle. Ratasuunnittelussa ei tule miettiä asiaa liian yksiulotteisesti: Junarata suunnittelun lisäksi Salon ja Forssan tulee panostaa paikallisliikenteen ja jatkoyhteyksien suunnitteluun.

Tunnin radan suunnittelussa on potentiaalia konkreettiseen Salo-Forssa -yhteistyöhön Varsinais-Suomen ja Hämeen liiton välillä. Maakuntaliittojen sekä kaupunkien välinen yhteistyö edesauttaa Salon sekä Forssan ratojen hankkeiden toteutumisille. Salon toimiessa junaristeyskohtana hälventää myös riskejä siitä, että junat eivät tulevaisuudessa pysähtyisi Salossa

Eri tahojen olisi hyvä sisäistää, että nopein mahdollinen yhteys muodostuu suorasta viivasta kahden pisteen välillä. Sen sijaan, että väkisin yritetään sovittaa Salon vanhaa kaupunkirakennetta tulevaisuuden hankkeisiin, tulisi miettiä, miten Salo sijoitetaan tulevaisuuden infrarakenteisiin, jotta vältetään myöhempien aikojen oikorata ja jatkokehitystoimenpiteet. Matka-aikojen minimointi tarpeiden huomiointi on pitkällä aikavälillä Forssan ja Salon kaupunkikehityksen pääintressi.

Radan käytön kasvun lisääntyessä keskellä Salon ydinkeskustaa oleva juna-asema on ongelmallinen, koska ratakapasiteettia tai uusia yhteyksiä on mahdoton lisätä tai suoristaa vanhaa ratalinjausta rakennetun ympäristön rajoitteista johtuen. Rantaratayhteys ei omaa samaa kasvupotentiaalia mitä pohjoinen suunta. Pori-Helsinki -radan merkitystä kasvulle ei tule väheksyä ja siihen on osattava tarttua nyt. Edellä mainituista syistä Salon juna-aseman sijainti tulee miettiä tarkasti.

Rata-linjausta suunnitellessa lyhin, virtaviivaisin ja suunnittelukustannuksilta helpoin reitti on E18:n suuntaisesti. Se luo Salolle ja Forssalle yhteiset edellytyksen olla tulevaisuudessa juna- ja liikenneyhteyspaikkakunta. Junan risteyspaikkana olevat paikkakunnat ovat erityisasemassa suhteessa muihin rataverkostopaikkakuntiin. Pitkällä aikavälillä on kaikkein parasta, että Salolla on edellytykset toimia liikenteen risteyskohtana kaikkiin ilmansuuntiin. Forssa hyötyy siitä myös.

Salo-Forssa yhteistyö

Uusimmat

Näkoislehti

6.8.2020

Fingerpori

comic