Mielipiteet

Realismia on suunta kohti vapaaehtoisuutta – Yleinen asevelvollisuus on puolustuspoliittisen keskustelun pyhä lehmä, jota ei uskalleta haastaa

Yleinen asevelvollisuus joutaa kirjoittajan mukaan poistua. Arkistokuva sotilasvalatilaisuudesta. Kuva: Pekka Rautiainen
Yleinen asevelvollisuus joutaa kirjoittajan mukaan poistua. Arkistokuva sotilasvalatilaisuudesta. Kuva: Pekka Rautiainen

Forssan Lehden 11.12.2020 pääkirjoituksessa ”Tasa-arvoihanne törmää asevelvollisuusmalliin” esitellään ja analysoidaan ansiokkaasti Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuoretta mielipidetutkimusta, jonka mukaan nykyisen, vain miehiä koskevan asevelvollisuusmallin kannatus on laskenut samalla kun kaikkien sukupuolia tasa-arvoisesti kohtelevien mallien kannatus on noussut. Pääkirjoittajan kanssa on kuitenkin pakko olla eri mieltä siitä, että kysymys olisi kansalaisten ”realiteettien tajusta”, kun nykymalli kuitenkin saa kyselyssä valikoivaa asevelvollisuutta ja ammattiarmeijaa suuremman kannatuksen.

Kyselyssä vapaaehtoisia malleja huomattavasti suurempaa kannatusta nauttivat kaikkia sukupuolesta riippumatta koskeva kansalaispalvelus sekä koko ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus. Nämä ovat palveluksen vapaaehtoisuutta monin verroin epärealistisempia ajatuksia. Puolustusvoimille olisi nimittäin kauhistus joutua ottamaan koulutettavaksi merkittävästi nykyistä suurempi määrä varusmiehiä, eikä myöskään siviilitehtävissä palveluksensa suorittavien määrän suurelle kasvattamiselle ole selvityksistä (esim. Turvallisuuskomitea 2019) huolimatta löytynyt tarvetta. Välilliset kustannukset koko ikäluokan poissaolosta koulutuksesta ja työelämästä palveluksen ajan olisivat massiiviset.

Enemmän kuin pääkirjoituksessa määrittelemättä jäävät ”realiteetit”, kansalaismielipiteessä näyttäisi heijastuvan eri mallien julkisessa keskustelussa saama näkyvyys ja maanpuolustuskeskustelun ilmapiiri. Yleinen asevelvollisuus on suomalaisen puolustuspoliittisen keskustelun pyhä lehmä, jota ei uskalleta haastaa siitä huolimatta, että vastaavaa mallia ei tahdo löytyä muista verrokkimaistamme, järjestelmä tuottaa armeijan sodanajan vahvuuteen nähden ylimitoitetun reservin ja kansainväliset ihmisoikeuselimet säännöllisesti kritisoivat aseistakieltäytyjien Suomessa saamaa kohtelua.

Realismia onkin siirtyminen kohti pohjoismaisten naapuriemme Ruotsin ja Norjan järjestelmiä, joissa asevelvollisuus on vapaaehtoinen kaikille sukupuolesta riippumatta. Tätä kohti vie sekä kansalaisten tasa-arvoihanne että kyselyn esiin tuoma lisääntynyt haluttomuus taistella aseellisesti valtion puolesta missä tahansa tilanteessa.

Uusimmat

Fingerpori

comic