Mielipiteet

Ruokailu järjestetään turvallisuus edellä

Koronaepidemiaan liittyvät varotoimenpiteet ovat aiheuttaneet muutoksia lasten ja nuorten arkeen Forssan päiväkodeissa, kouluissa sekä myös vapaa-ajan harrastuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia koronaepidemiaan varautumisessa. Ohjeistuksen mukaan tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin. Ohjeistusten noudattamisella vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä.

Yksityiskohtaisemmat käytännön järjestelyt joudutaan kaikesta huolimatta ratkaisemaan usein kunta- tai koulukohtaisesti. 

Forssan kaupungin sivistystoimi on syyslukukauden alusta lukien sopinut kaupungin ruoka- ja siivouspalveluita tuottavan Loimijoen kuntapalvelut Oy:n (Loiku) kanssa lukuisista koronaepidemian varautumiseen liittyvistä varotoimenpiteistä. Loikun kanssa sovitut asiat liittyivät tehostettuun siivoukseen ja tarvittaviin desinfiointi- ja suojavälineisiin sekä ruokailuun. Näiden toimenpiteiden lisäksi kouluilla ja päiväkodeilla on monia muita koronasta johtuvia poikkeavia käytäntöjä. Tavoitteena kaikilla näillä varautumistoimilla on päiväkotilasten, oppilaiden ja henkilöstön turvallisuus.

Päiväkotien ja koulujen ruokailujen osalta sovittiin, että ruokailut järjestetään supistetulla ruokalistalla, joka tarkoittaa sitä, että tarjolla on yksi pääruokavaihtoehto ja salaatit tarjoillaan sekoitettuna.

Pääruokana tarjoillaan laatikko-, pata- tai keittoruokaa ja lisäksi kaikki tarvittavat erityisruokavaliot ja kasvisruokailijoiden lounaat valmistetaan normaaliin tapaan.

Ruoat on suunniteltu niin, että minimoidaan tarvittavien kontaktien määrä (yhdellä kauhalla otettavia ruokia), ruokia on helpompi ja nopeampi ottaa linjastosta ja linjastolla käytetty aika vähenee. Ottimia myös vaihdetaan usein. Näillä toiminnoilla pyritään hygienian lisäksi sujuvoittamaan ruokailutapahtumaa ja lisäämään väljyyttä koko ruokailutilanteessa.

Tämän kuluvan viikon aikana tehdään mm. koulujen rehtoreiden kanssa arviota siitä, miten viranomaisten ohjeistuksin perustuvat järjestelyt ovat kaiken kaikkiaan toimineet. Myös ruokailujärjestelyjen toimivuutta käydään läpi. On mahdollista, että syysloman jälkeen palataan normaaliin ruokalistaan.

Ruokailuun liittyvistä järjestelyistä on tullut runsaasti palautetta, enemmän kuin kaikista muista poikkeusjärjestelyistä yhteensä. On hienoa huomata, että päiväkoti- ja kouluruokailua arvostetaan ja se koetaan laajasti tärkeänä osana terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukemista.

Uusimmat

Fingerpori

comic