Mielipiteet

Sairaanhoitopiirin ohjaamien hoitojen oltava tieteellisesti ja inhimillisesti kestäviä

Jorma Raunio kertoi (FL 14.8.) kokemuksestaan vanhuksen polven hoidosta. Ymmärrän hyvin huolen pärjäämisestä; nivelrikkopolven pahenemisvaihe voi olla hyvinkin akuutti ja viedä liikuntakyvyn väliaikaisesti.

Suomalainen Käypä hoito -suositus toteaa nivelrikon hoidon porrastuvan asteittain. Leikkaushoito on vaihtoehto, jos potilaan terveys ja toipumiskyky kestävät sen ja muut hoidot eivät enää auta. Ei-leikkaukselliset hoidot pitävät sisällään liikunnalliset hoidot ja kipulääkityksen parasetamolista tulehduskipulääkkeisiin.

Parasetamolista ja tulehduskipulääkkeistä on oireita lievittävän hoidon näyttö, parantavaa hoitoa nivelrikkoon ei ole. Hyaluronaattipistoksista näyttö tehosta laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa on heikko ja vain hieman lumelääkettä parempi.

Samaan aikaan nivelen sisälle kohdistuviin pistoksiin liittyy omat riskinsä, ja hyaluronaattiin lääkeaineena liittyy omat haittavaikutusmahdollisuudet. Kuten Raunio toteaa omallaankin kohdalla käyneen jo vuosien ajan, ja kuten olen itsekin lääkärinä potilaita hoitaessa todennut, yksilöiden kohdalla voidaan saada joskus merkittävä apu.

Julkisen terveydenhuollon tehtävänä on tuottaa suomalaisille lääketieteellisesti todistettua ja inhimillisesti potilasta auttavaa hoitoa. Joskus, kuten hyaluronaatin kohdalla, hoidosta saatava hyöty on tieteellisesti arvioiden niin vähäinen, että sen käyttöä on jotenkin rajattava, jotta rajalliset rahavarat riittävät sellaisiin hoitoihin, joista näyttö on parempi.

Yksittäisen lääkärin tehtävänä ei voi olla yhteiskunnan rahakirstun vartijana toimiminen, mutta sairaanhoitopiirin lääketieteellisen johdon tehtävä se on.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan hoitoja, joiden turvallisuudesta, laadusta ja tehosta on riittävä näyttö. Lisäksi hoidot pitää kohdentaa niistä hyötyville potilaille. Siksi hyaluronaattipistoshoidot on rajattu lähinnä ortopedian poliklinikan hoitovalikoimaan – siellä on mahdollista arvioida kattavammin, kuka potilaista on se harva, jolla tuo hoitomuoto yksilötasolla auttaa.

Kuvaavaa on, että sielläkin tuota hoitoa käytetään vain vähän. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin linjaus ei poikkea muista suomalaisista sairaanhoitopiireistä tässä asiassa.

Vaikka pistoshoitoa on edellä mainituista syistä rajattu, täytyy meidän ammattilaisten silti pystyä auttamaan potilaitamme. Otan selvittääkseni alueellisesti nivelrikkopotilaiden hoitoketjua ja yhdessä perusterveydenhuollon lääkäreiden kanssa mietimme, miten riittävä valikoima hoitovaihtoehtoja saadaan joustavasti ja eettisesti tarjolle.

Jokaisen potilaan, mutta aivan erityisesti sotaveteraanin hoito, on meille kunnia-asia.

Uusimmat

Fingerpori

comic