Mielipiteet

Sanna Marinin rohkea visio

Marin esitti SDP:n 120-vuotisjuhlassa Turussa viime kesänä kuuden tunnin työpäivää. Puoluekokous Tampereella päätti ottaa pitkän aikavälin tavoitteekseen työajan lyhennyksen ansiotasoa laskematta. Työelämäprofessori Vesa Vihriälä pitää sitä hyvänä pitkän tähtäimen visiona (YLE 29.8.2020).

Valtavirran uusliberalistit leimaavat tavoitteen mahdottomaksi utopiaksi.

Tämä uusliberalistinen taloustiede on kuitenkin vain poliittinen ideologia ja joillekin jopa uskonto. Se yrittää määritellä poliittisesti mahdollisen rajat ja esittää ne muka neutraaleina tieteellisesti objektiivisina totuuksina.

Einsteinin mukaan tiede ei kuitenkaan voi asettaa päämääriä vaan korkeintaan antaa vain keinoja niiden saavuttamiseksi, kuten kerroin ”Albert Einstein: Miksi sosialismi?” otsikoidussa jutussa (FL 22.8.2020).

Päämäärät on asetettava demokraattisissa poliittisissa prosesseissa ja niiden käynnistämiseksi tarvitaan päivän politiikan horisontin ylittäviä aloitteita. Tällaisesta erinomainen esimerkki on Sanna Marinin visio kuusituntisesta työpäivästä.

John Maynard Keynes ennusti jo kesällä 1930, että vuonna 2030 teemme töitä enää vain viisitoista tuntia viikossa. Hän piti selvänä, että tuotannon tehostaminen johtaa vapaa-ajan kasvuun. Myös Liberalismin isä John Stuart Mill kirjoitti jo puoli vuosisataa ennen Keynesiä, että kasvava vauraus tulisi mieluiten muuntaa lisääntyneeksi vapaa-ajaksi. ”Sivistyksen huipentuma on taito käyttää vapaa-aikaa älykkäästi.”, sanoi Bertrand Russell.

Lisää vapaa-aikaa saadaan vain työaikaa lyhentämällä. Keynes ei näköjään osannut arvata, että jäisimme tämän kieroon kasvaneen kapitalismin kanssa jumiin tähän tavaran tuotantoon, tähän ympäristö- ja ilmastokatastrofin tuottavaan tarpeettoman krääsän kulutukseen, tähän näennäiseen kuluttajien valinnanvapauteen, joka on vain vapautta valita vaihtoehdoista, joita tuottajat päättävät tuottaa. Todellisessa valinnanvapaudessa voimme demokraattisesti päättää mitä tuotetaan eli miten suuntaamme yhteiskunnan resurssit.

Keynesin ennustus olisi voinut toteutua, jos olisimme osanneet hyödyntää tuottavuuden kasvun vapaa-ajan lisäyksenä ja olisimme osanneet muuttaa tarpeettoman tavaratuotannon kulttuuripalveluiksi ja niiden kulutukseksi. Tämä laadullinen muutos on otettava tavoitteeksi viimeistään nyt.

Marinin visio Keynesin ennustukseen verrattuna on vielä varsin maltillinen ja toteutuneeseen historialliseen kehitykseen suhteutettuna myös realistinen. Keskustelun avaus on myös hyvin ajoitettu. Keskustelua pitkän tähtäimen päämääristä ei voi lykätä jatkuvasti akuuttien ongelmien jälkeiseen aikaan ja myös akuuttien ongelmien ratkaisuilla on tuettava pitkän tähtäimen tavoitteita.

”Ongelma ei niinkään ole uusien ideoiden kehittäminen vaan vanhoista eroon pääseminen”, sanoi Keynes. Juuri nyt eroon on päästävä myös Einsteinin aikamme ongelmien perimmäiseksi syyksi toteamasta kapitalismin anarkiasta. Uusliberalismin vaatimus valtion roolin, demokratian minimoimiseksi on mahdoton. Vain vahvan valtion ja kansainvälisen yhteistyön avulla voimme ratkaista aikamme lokaalit ja globaalit ongelmat.

Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

Uusimmat

Fingerpori

comic