Mielipiteet

Sauna Pihakoivun päiväkotiin

Vastaus FL lyhyisiin (6.2.) kirjoittaneelle EPElle . Forssassa on kehitetty ja käyttöönotettu erilaisia lasten mielipiteiden kuulemiseen tarkoitettuja työmenetelmiä. Pihakoivun päiväkodin tiloja ja niiden toimivuutta pohdittaessa löytyi yksi epäkohta, lasten mukaan Pihakoivun päiväkotiin tarvittiin sauna.

Pihakoivun päiväkoti on vuoropäiväkoti, joka on avoinna lähes vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Lasten Laatupelin virittämissä, päiväkodin tiloja koskevissa keskusteluissa lapset alkoivat pohtia vesileikkihuoneen vähäistä käyttöä ja kuinka etenkin vuoropäiväkodissa olisi tärkeä olla olemassa sauna. Keskusteluissa lapset pohtivat sauna-asiaa monelta näkökannalta. He perustelivat saunan tarpeellisuutta mm. hygieniaan ja terveyteen kuin suomalaisuuteen ja kansanperinteeseenkin liittyvillä argumenteilla.

Yhdessä jalostunut ajatus ja tahto saada sauna ei jäänyt pelkäksi puheeksi, vaan lapset halusivat viedä asiaansa eteenpäin. Päiväkodin aikuiset auttoivat lapsia kirjaamaan ajatuksensa paperille esitykseksi, jonka kaikki esioppilaat allekirjoittivat. Projektin päätteeksi allekirjoituksia oli 113 kappaletta, koska sana tärkeästä hankkeesta levisi koko päiväkotiin ja ensin nuoremmat lapset ja sitten lasten vanhemmat halusivat olla kannattamassa saunan rakentamista. Esioppilaat luovuttivat esityksen perusteluineen varhaiskasvatuspäällikölle kaupungintalolla.

Lasten aloite toimitettiin myös tekniselle toimialalle ja saunahankkeen etenemiseksi asiaa valmisteltiin edelleen mm. selvittämällä mahdollisuutta saunan rakentamiseksi lasten sille osoittamalle paikalle tai muuhun, vaihtoehtoiseen paikkaan päiväkodilla. Mutta mm. resurssipulan takia asia ei edennyt, eikä saunaa vielä ole saatu Pihakoivun päiväkotiin rakennettua. Tältä pohjalta tein aloitteen saunan rakentamisesta Pihakoivun päiväkotiin. Lapsia kuultiin ja hienoa, että heidän toiveensa nyt vuosien jälkeen saadaan toteutettua.

Johanna Häggmankaupunginvaltuutettu (kesk.)

Uusimmat

Fingerpori

comic