Mielipiteet

Seudullinen ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta Tammelassa

Tammelan kunnanhallituksen enemmistö päätti 3.9. esittää valtuustolle, että se hyväksyy sopimusesityksen, jolla ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvonnan tehtävät siirretään Forssan kaupungille. Tammela, Jokioinen ja Ypäjä ostaisivat palvelut Forssalta vuoden 2019 alusta alkaen. Valtuusto päättää asiasta 24.9.

Kunnanhallituksen päätös oli yllätys monelle, sillä ympäristölautakunta oli 23.5. yksimielisesti esittänyt sopimuksen hylkäämistä, josta myös FL uutisoi 24.5. Vielä 28.5. kunnanhallitus edellytti yksimielisesti, että Tammela on isäntäkunta ja asia palautettiin valmisteluun. Edellytys isäntäkunnasta on perusteltu kunnan maantieteen ja lupamäärien (v. 2017 n. 31% kokonaismäärästä) perusteella. Samalla kunnanhallitus päätti pyytää lisäselvityksiä mm. kustannuksista ja resursseista.

Yhteistyöhankkeen tavoitteeksi oli asetettu kustannustehokkuus ja laadun paraneminen. Selvitykset eivät kuitenkaan ole riittäviä osoittamaan niiden toteutumista, ainakaan Tammelan osalta.

Selvityksen mukaan vuoden 2016 tiedoilla kustannukset olisivat nousseet 6,918 euroa. Liitteenä ollut koelaskelma kustannusten jakautumisesta perustuen vuoden 2017 tietoihin, taasen osoittaisi 16,000€ vuotuista säästöä. Tammelan teknisissä palveluissa ei henkilöstömuutosten jälkeen olisi riittävästi resursseja kaikkien töiden hoitamiseen. Lisätyövoiman tarve syö tehokkaasti mahdollisen saavutetun kustannussäästön.

Laadun yksi osatekijä on saavutettavuus, joka väkisinkin kärsii sen myötä, että henkilökuntaa olisi tavattavissa Tammelassa ilmeisesti vain satunnaisesti tai korkeintaan muutaman vakiopäivän viikossa.

Kun kunnanhallitus palautti asian valmisteluun 28.5., esitin toiveen, että kustannustenjakomallia olisi testattu toteutuneisiin kustannuksiin viiden vuoden jaksolta ja vastaavasti arvioitu kustannuskehitystä viisi vuotta tulevaisuuteen, jotta yksittäisten vuosien poikkeamat voitaisiin eliminoida. Lisäselvityksiä ei kuitenkaan tehty.

Seutukunnissa on tällä hetkellä jokaisella omat lupahinnastonsa ja rakennusjärjestykset sekä ympäristönsuojelumääräykset poikkeavat toisistaan. Olen sitä mieltä, että järkevä vaihtoehto yhteistyön syventämiselle olisi lähteä harmonisoimaan em. määräyksiä ja hinnastoja ja vasta tämän jälkeen selvittää seudullisen organisaation perustamista. Nämä kaikki eroavaisuudet lisäävät tehottomuutta esitetyssä mallissa, tuovat lisähaasteita sekä altistavat väärinkäsityksille ym. inhimillisille virheille.

Harmonisointi olisikin varmasti seudullisen organisaation ensimmäinen tavoite tehokkuuden lisäämiseksi. Silloin neuvotteluasetelma onkin Tammelan osalta huomattavasti heikompi. Olemmehan muuttuneet itsenäisestä palveluntuottajasta ostajaksi ja sitoutuneet siihen sopimuksella, josta Tammela ei voi ilman muiden suostumusta enää irtautua – irtisanomismahdollisuutta ei nimittäin ole.

28.5. pidetyn kunnanhallituksen kokouksen jälkeen ei asiassa ole tuotu esille uutta tietoa tai selvityksiä. Sen vuoksi olenkin lievästi sanottuna hämmästynyt siitä, että Tammelan kunnanhallituksen enemmistö katsoi kunnan edun mukaiseksi esittää sopimuksen hyväksymistä.

Ilkka TuovinenKunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu

Uusimmat

Fingerpori

comic