Mielipiteet

Seudullisesta rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta

Nyt vaikuttaa siltä, että toinen puhuu aidasta ja toinen aidan seipäästä. Viittaan siis FL 6.7. ja 7.7. olleisiin kirjoituksiin, joissa sivuttiin seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kustannuksia.

Seudullisen yksikön laskutus Tammelan kunnalta v. 2019 on ollut hyvin lähellä sitä, mitä ennakkoon arvioitiin. Se, että Tammelan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset kuitenkin ylittivät aiemmat arviot, ei siis (ainakaan suoraan) johdu seudullisen yksikön laskutuksesta.

Tammelan kunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakulut kasvoivat v. 2019 merkittävästi. Tekninen johtaja Jalava avasi lukuja kunnanvaltuustossa 1.6.2020: rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintakulut v. 2019 olivat 221,000€. Aiempina vuosina, kun toiminta oli kunnan itse järjestämää, kustannukset olivat 196,000€ (2018), 206,000€ (2017) ja 197,628€ (2016).

Tammelan kunnanvaltuuston tehdessä päätöksen liittyä seudulliseen yksikköön, esitettiin päättäjillä yksikön tuovan mm. merkittäviä kustannussäästöjä. Lainaan suoraan asian esittelytekstiä: “Yhteistoimintasopimuksen avulla kaikki sopijakunnat onnistuvat parantamaan palveluitaan ja saavuttamaan taloudellista säästöä.”

Kunnanvaltuuston kokouksen 12.11.2018 § 60 liitteissä olleen koelaskelman perusteella Tammelan kustannusten arvioitiin olevan 181,408€. Liittymispäätös tehtiin äänin 15-12. Enemmistö valtuutetuista oli siis mitä ilmeisemmin siinä käsityksessä, että seudullisen yksikön laskutuksen lisäksi mitään muita merkittäviä kustannuksia rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta ei pitäisi syntyä.

Kokonaiskustannusten suuruusluokan tuleminen yllätyksenä Tammelan kuntapäättäjillä vaikuttaakin juontavan juurensa asian valmisteluun ja sen aikana tehdystä tietoisesta valinnasta olla selvittämättä asian kokonaisvaikutuksia.

Tammelan kunnanhallitus päätti 28.5.2018 § 135 yksimielisesti palauttaa seudullisen yksikön takaisin valmisteluun ja tavoistaan poiketen, kirjasi jopa lyhyesti pöytäkirjaan mitä asioita kaipasi selvitettäväksi: ”…selvityksen kuntaan jäävistä tehtävistä ja resursseista sekä kustannusselvityksen.”. Tässä vaiheessa kaikki vaikutti siis hyvältä, oli yhteinen tahtotila selvittää kokonaisvaikutukset.

Selvityksiä ei kuitenkaan asian seuraavaan käsittelyyn mennessä 3.9.2018 § 191 tehty. Kunnanhallituksen jäsenten enemmistö oli kesän kokoustauon aikana muuttanut kantaansa eikä pitänyt tarkempia selvityksiä enää tarpeellisina. Äänin 4-3 asia eteni hallituksesta valtuustoon ja muutaman mutkan kautta tuli aikanaan hyväksytyksi 12.11.2019.

Tammelan kunnanhallitukselle on 9.6.2020 jätetty kirjallinen kysymys rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toiminnasta. Toivon, että sen myötä mm. kustannusrakenteesta saadaan luotettava ja perinpohjainen selvitys, jonka perusteella toiminnan kehittämistä rakentavassa yhteistyössä on mahdollista jatkaa.

Seudullisen yksikön tavoite oli tuottaa taloudellista hyötyä kaikille sopijakunnille. Jokaisen sopijakunnan onkin oltava tarvittaessa valmis neuvottelemaan kustannustenjako ym. perusteet uusiksi siten, että taloudellinen hyöty jakautuu tasapuolisesti kaikkien sopijakuntien kesken.

Uusimmat

Fingerpori

comic