Mielipiteet

Seudun kuntien on tärkeää yhdessä elinkeinoelämän kanssa lausua VT 2 ja VT 9 peruskorjaus- ja kehittämistarpeista

Humppilassa valtatiet 2 ja 9 risteävät. Kuva: Tapio Tuomela
Humppilassa valtatiet 2 ja 9 risteävät. Kuva: Tapio Tuomela

Väylävirasto pyytää lausuntoja väyläverkon vuosien 2022–2029 investointiohjelman luonnokseen. Jokaisen seudun kunnan yhdessä elinkeinoelämän kanssa on tärkeää antaa lausunto valtateiden 2 ja 9:n peruskorjaus- ja kehittämistarpeista. Väylän investointisuunnitelmassa tunnistetaan mm. useita VT 2 parantamistarpeita. Koska rahoitus on rajallista, vain osa niistä etenee toivotulla aikataululla. Seutumme on siis tärkeää nyt valvoa aktiivisesti etujamme, jotta hankkeet nousevat rahoitettaviksi ykköskoriin heti kun mahdollista.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Tilannekuvan mukaisia hankkeita joudutaan priorisoimaan tehokkuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Siksi on tärkeää teiden välityskyvyn parantamiseksi ja seutukuntamme saavutettavuuden sekä liikenneturvallisuuden tukemiseksi seutumme kuntien yhdessä elinkeinoelämän kanssa esittää lausunnossaan tärkeimmät perusparannus- ja kehittämiskohteet perustellen kyseisten valtateiden osalta.

Kiitos Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kallille tästä tärkeästä vinkistä. Nyt on tärkeää seutumme olla aktiivinen edunvalvoja. Väyläviraston investointisuunnitelmaan vuosille 2022–2029 tarvitaan kattavasti tien vaikutuspiirin kunnilta ja elinkeinoelämältä VT 2 ja VT 9 kehittämistä puoltavia lausuntoja. Aikanaan moottoritie Turku-Helsinkiä olivat lobbaamassa niin kaikki kunnat kuin tien vaikutuspiirin elinkeinoelämän edustajat. Nyt tarvitaan VT 2 ja VT 9 peruskorjauksia ja kehittämistä edesauttavaa vastaavanlaista edunvalvontaa, jotta saamme monipuolisesti puoltavia lausuntoja eri tahoilta.

Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Investointiohjelma sisältää myös EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita. Hankeyhtiöiden kautta rahoitettavat hankkeet, kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Investointiohjelman maantieverkon kehittämisen talouskehys on 1030 milj. euroa, joka sisältää jatkuvia hankkeita 150 milj. eurolla vuodesta 2030 eteenpäin. Maantieverkon kehittämisrahoitusta kohdistetaan esimerkiksi elinkeinoelämän toimintaedellytysten, työmatkaliikenteen tarpeiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic