Mielipiteet

Seutuyhteistyöstä

Näkemys FL:n 27.7 yleisönosastokirjoitukseen Forssan seudun kuntien yhteistyöstä:

Kirjoituksesta saa kuvan, että seudulla ei olisi tehty kunnallista yhteistyötä. Jo 1980-luvulla, seutuyhteistyöajattelun herätessä Suomessa, silloinen Lounais-Häme oli vahvan yhteistyön jo aloittanut ja nimikin muotoutui Forssan seuduksi.

Silloisen työskentelyn saavutuksia olivat mm. Viidentähden projekti, jossa olivat mukana kuntien lisäksi seudun kaikki toimijat, ja siinä haettiin kaikkien kuntien omat vahvuudet, mm. seudun monipuoliseen markkinointiin. Edelleen meidät tunnetaan näistä vahvuuksista.

Seuraavaksi lähdettiin valmistelemaan seudullista kaatopaikkaa, josta syntyi nykyinen yli seuturajojen ulottuva nykyaikainen jätteidenkäsittelykokonaisuus, maamme ensimmäisiä. Yritystoiminnan ja aluekehittämisen työvälineeksi perustettiin Yrityskeskus, joka mahdollisti sen, että seutumme vuosikymmenen ajan sai eniten kehittämisrahoja Hämeessä. Uusien ja vanhojen yrittäjien palvelut eri hallinnon aloilta tulivat lähelle, Yrityskeskukseen, eikä niitä tarvinnut hakea joko Hämeenlinnasta tai Lahdesta.

90-luvulla lähdettiin luomaan uudenlaista terveyspalvelumallia, tavoitteena palvelujen säilyttäminen lähellä ja kustannustehokkaina, samalla turvattiin työpaikkoja omalle seudulle. Syntyi Terveydenhuollon kuntayhtymä, malli, jota Sote-uudistuksessa tänäkin päivänä yritetään saada koko maahan.

Tässä työssä seudun kansanedustajat olivat aina mukana tukemassa, myös Sirkka-Liisa Anttila varsin vahvasti, pitkän edustajauransa ansiosta. Kansanedustajien rooli oli tärkeä, kun uudistuksissa tarvittiin yhteyksiä valtionhallinnon suuntaan. Seutuyhteistyön vahvoina aikoina Forssan seutu oli ehdoton kärkinimi, mallina monelle muulle.

Kuntaliitoskeskustelut ovat aina ajoittain nousseet esille. Kuntalaisten kannalta palvelujen tuottaminen on tärkeintä ja hallinto tukee niiden kehittämistä. Tässä maassa tehdyillä kuntaliitoksilla ei ole tutkitusti saatu juurikaan hyötyjä, esimerkkeinä mm. Hämeenlinna ja Salo seutuineen.

Poliittinen kulttuuri ja yhteistyön tekeminen muuttuu vuosien saatossa. Myös henkilöt vaihtuvat. Jokaisen ajan on rakennettava oma toimintamallinsa ja löydettävä tarvittava luottamus yhteistyöhön. Pitää löytää parhaat ratkaisut kaikkien kuntalaisten palveluihin ja tarpeisiin. Löytää yhteiset tavoitteet ja sitoutua niihin toinen toisiamme huomioiden ja arvostaen. Forssan seutu sijaitsee maamme kultaisessa kolmiossa, meillä on hyvät mahdollisuudet tulevaisuuteen, yhdessä tehden, ei kiistellen ja arvostellen.

Hyvää kesän jatkoa toivottavat

Uusimmat

Fingerpori

comic