Mielipiteet

Siirtolaissopimus joululahja Euroopalle

Vaikka asiasta on jo kirjoiteltukin, niin vielä hiukan tarkennusta ja taustatietoja Marokossa tämän kuun 10. ja 11. päivänä allekirjoitettavasta YK:n vuosikausia valmistelemasta siirtolaisuussopimuksesta. Tämä ei ole, kuten painotetaan velvoittava, vaan nk. ”Soft law”. Pääasia vain on, että sitä noudatetaan ja tämä on varmistettu sopimuksessa käyttämällä sanamuotoa allekirjoittanut maa sitoutuu.

Sisällöstä mainittakoon mm. kohta 4. jonka mukaan on varmistettava, että tulijoilla on henkilöllisyystodistukset. Mikäli oikeat ja alkuperäiset ovat niin sanotusti kadonneet, annetaan heille uudet ja tulijan mielikuvituksen mukaan. Ihanneratkaisu rikollisille. Pykälässä 15 taas taataan tulijalle perusturva ja tätä täydentämään on lisätty kohta 22, jonka mukaan he saavat tulomaassaan täydet sosiaaliset edut.

Allekirjoittajamaita varten on näiden rauhoittamiseksi lisätty kohdat 9 ja 10, joissa kerrotaan yhteisestä, varmasta ja koordinoidusta rajavalvonnasta. Ilmeisesti unohtaen sopimuksen pääsisällön eli kaikkien täysin vapaan liikkuvuuden sopimusmaissa. Toisin kuin ilmeisesti poliitikon, ei tavallisen kansalaisen järjellä voi käsittää, miksi ja mitä rajoja näin ollen valvottaisiin.

Siirtolaisuussopimus on kuitenkin vain jäävuoren huippu. Ennen YK:n sopimuksen valmistelua oli Euroopan Pakolaisrahaston toimeksiannosta Ramboll Management Consulting ja EurAsylum Limited laatineet mielenkiintoisen raportin (Study on the Feasibility of Establishing a Mechanism for the Relocation of Beneficiaries of International Protection), joka ei, kuten painotetaan, välttämättä edusta Euroopan komission näkökulmaa. Vaikka toisaalta tämä ei ole siitä jyrkästi kieltäytynytkään. Todettakoon myös heti alkuun, että raportti ei astronomisista luvuistaan huolimatta ole aprillipila. Raportissa on laskettu Euroopan eri maiden ”kantokyky” maan koon, asukastiheyden ym. edellytysten mukaan. Tulokkaat olisivat pääasiassa asukasluvultaan joka 25. vuosi kaksinkertaistuvasta Afrikasta.

Raportin taulukossa mainitaan kaikki EU-maat. Näistä esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisesta heti kieltäytyneelle (kuten USA, Japani, Australia, Italia, Kroatia, Puola, Tsekit, Slovakia ym.) Itävallalle oli laskettu nykyisten 8,3 miljoonan sijaan sopivaksi asukasluvuksi 75,587.016. Myös jo ennen kättelyä kieltäytyneen Unkarin pitäisi kestää 82,9 miljoonaa, Ranskan 486,3 miljoonaa. Saksan jo muutenkin miljoonien siirtolaisten rasittaman tervetuloa-politiikan ja talouden on laskettu kestävän vielä 191 lisämiljoonaa.

Ja sokeri pohjalla: Raportin mukaiseksi Suomen kantokyvyn asukasluvuksi on laskettu tarkat 332,723.045. Koska Ruotsinkin asukasluku tulisi olemaan 440 miljoonaa, alkanee kantasuomalaisille samansuuntainen liikenne kuin kansalaissodan jälkeen.

Simo Salomaa

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti