Mielipiteet

Silmää uudistuksille

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myllerryksessä on kiinnitetty huomioita siihen, kuinka meidän suomalaisten ikääntyminen lisää painetta viedä ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita entistä enemmän koteihin. Mielestäni suunta on oikea. Hämmästyttävää kuitenkin on ollut se, että hyvin harvoin keskustellaan siitä, miten ikäihmisten näkökyvystä aiotaan huolehtia ennaltaehkäisevästi.

Jokaisen henkilön näkö muuttuu silmän ikääntyessä. Kuten kaikkien muidenkin sairauksien, myös silmäsairauksien osalta ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää.

Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun, kun ympäristön seuraaminen vaikeutuu. Tutkimusten mukaan jo pelkästään näön heikkeneminen voi aiheuttaa yhtä paljon psykososiaalisia vaikeuksia kuin se, että näkö menetetään kokonaan. Siksi onkin tärkeää todeta ja hoitaa silmäsairauksia ajoissa.

Olen sitä mieltä, että silmäpalveluiden saatavuuden helpottamiseksi terveydenhuollosta pitää löytyä hammasterveyden tavoin myös selkeä silmäterveyden palveluketju, jossa käytetään moniammatillista yhteistyötä silmäterveyden ja näkemisen ammattilaisten välillä. Tehokkaat ennaltaehkäisevät palvelut tulevat aina halvemmiksi kuin korjaavat toimenpiteet.

Tällä hetkellä Suomessa ei ole mitään selkeitä suunnitelmia siitä, kuinka silmäterveyden ennaltaehkäiseviä palveluita aiotaan kehittää. Nykyinen palveluiden keskittämisbuumi vaikeuttaa julkisten silmäterveyden palveluiden piiriin pääsemistä, kun palvelut siirtyvät koko ajan kauemmaksi. Tämä aiheuttaa sen, että alkavat silmäsairaudet jäävät entistä enemmän huomaamatta, varsinkin palvelutaloissa ja kotihoidon piirissä olevilta.

On myös muistettava se, että näön muuttuminen voi aiheuttaa elämänpiirin kaventumista ja sen myötä jopa yksinäisyyttä. Näiden edellä mainittujen syiden ja ongelmien takia on aika satsata näönhuoltoon koko Suomessa.

Emmi Lintonenoptikko, kansanedustajaehdokas

Uusimmat

Fingerpori

comic