Mielipiteet

Sitä saa, mitä tilaa!

Tämän eduskunnan ensimmäisen vuoden suurin saavutus oli se, että maahan kutsuttiin, tai oikeastaan houkuteltiin yli 30 000 maahantulijaa!

Kun asiaan suhtautui kriittisesti, joutui epäsuosituksi kansalaiseksi, jopa tuomituksi!

Kyse ei ollut pakolaisuudesta vaan pääasiassa hallitsemattomasta maahanmuutosta, jonka vaaroista ja seurauksista kyllä varoiteltiinkin, koska suuri osa oli yksintulleita nuoria miehiä tietyistä maista.

Asian kannattajat hehkuttivat monikulttuurisen yhteiskunnan hienoudella ja sillä, että osittain luku- ja kirjoitustaidottomistakin tulijoista saadaan nopeasti kouluttamalla ammattimiehiä eri alojen työvoimapulaan. Koulutettavia löytyisi ehkä kotimaastakin, jos käytettäisiin asiaan samat voimavarat!

Eräät ongelmat ja tapahtumat ovat olleet tiedossa alusta lähtien, mutta niistä on vaiettu tietyistä syistä samoin kuin tämän muuttovirran aiheuttamista kustannuksista, jotka ovat satoja miljoonia. Niistä ovat hyötyneet pääasiassa eräät järjestöt ja yksityiset vastanottokeskukset sekä asianajajat, joille töitä riittää edelleen yllin kyllin.

Viime päivinä on julkisuuteen tullut tietoja, jotka ovat saaneet mediankin kiinnostumaan asioista. Tämän seurauksena asioista voidaan jo puhua julkisestikin laajemmin! Nyt samat kansanedustajat, jotka olivat hyväksymässä muuttoliikkeen pitävät hätäkokouksia, jotta asioihin saataisiin jonkinlainen järjestys!

Pikaista muutosta ei kuulemma saada, koska vaalit ovat niin lähellä ja on tärkeämpiäkin asioita! Lisäksi on pelkona, että rikotaan kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia! Voisiko Suomi olla esimerkkimaana päätöksissä!

Meille painotetaan jatkuvasti vastuuta ja vastuuntuntoa. Kantaakseen edes jonkinlaisen vastuun asioista, on mielestäni tämän eduskunnan saatava asiat jonkinlaiseen hallintaan, koska edustajista suuri osa jättää paikkansa ja moni pyrkii sen uudistamaan. Vaalien yhteydessä tulee varmasti keskusteluun maahanmuutto ja siihen liittyvät hyvät ja huonot puolet.

Nyt ensimmäisen kerran on näkynyt julkisuudessa maat, joista suurin osa esim. lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin syyllistyneistä ovat tulleet. Heidän osuutensa on suhteellisesti kymmeniä kertoja suurempi kuin kantaväestön.

Nyt on esillä ehkä vain jäävuoren huippu. Nykyisen lain mukaan kuulemma henkilö, joka syyllistyy vakavaan rikokseen voidaan poistaa maasta. Voiko paljon vakavampaa rikosta olla kuin nyt lapsiin kohdistuneet. Sillä voidaan tuhota koko hänen tulevaisuutensa.

Toisaalta, jos rikoksen tekijät suljetaan suomalaisiin vankiloihin, maksaa vuosi siellä useamman henkilön vuosipalkan!

Nyt on julistettu ”epäillyiksi” maahanmuuttotaustaiset. Piileekö siinäkin taas joku yleistämisen ongelma? Tämän kansan väestöstä on valtaosa maahanmuuttotaustaisia – niin minäkin. Ilman maahanmuuttajia tämä maa saattaisi olla paljosta vailla.

Pakolaisongelmat on ratkaistava aivan eri tavoilla kuin nyt on tehty ja ainakin osa niistä pienemmin taloudellisin kustannuksinkin. Todellisten pakolaisten – joita asuu kymmeniä miljoonia maailman leireillä – vastaanottamista tuskin kukaan vastustaa!

Pentti Kaunisto

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic