Mielipiteet

Somepersoona ei kuulu työnantajalle - Rotareiden tietoiskuissa kyseenalaista infoa nuorille

Somepersoona ei kuulu työnantajalla, muistutetaan mielipidekirjoituksessa.

Faktoihin perustuvat työelämätaitojen päivitykset ovat tarpeen työnantajille Forssan seudulla.

Forssan Lehdessä oli 3.10. juttu Forssan Rotaryklubin työelämätietoiskuista nuorille. Näissä tietoiskuissa paljastetut työnhakumenettelyt ovat varsin kyseenalaisia, eivätkä noudata Suomen lainsäädäntöä. Tietoiskuissa on kerrottu nuorille, että työnantajat ”stalkkaavat” työnhakijoita internetissä ja että nuorten somepersoona ei kuuluisi työntekijän yksityisyyden piiriin, vaan somessa esiintyminen olisi jotenkin työnantajan edustamista. Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 säädetään: ” Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen” ja lisäksi: ”Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään.”

Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankittava suostumus tietojen keräämiseen”. Myös tietosuojavaltuutettu kertoo internet-sivuillaan kattavasti, miten työnantajan tulee työnhakutilanteissa menetellä.

 

Mitä tulee työntekijän somepersoonaan, on sen osalta viitattava yhdenvertaisuuslakiin 1325/2014. Kaikenlainen syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu työelämässä on kielletty. Lain kohta, jota voi soveltaa myös somepersoonaan löytyy luvusta 3: ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Myös kirjaus välittömästä syrjinnästä kertoo, että somepersoonan käyttäminen perusteluna yhtään mihinkään, on kyseenalaista: ”Syrjintä on välitöntä, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.”

Vain se on tosiseikka, että työntekijän tulee olla lojaali työnantajalleen, tämä kirjaus löytyy työsopimuslaista. Jos taas retostelee hölmöilyillään tai kirjoittelee epäasiallisia kommentteja vapaa-aikanaan keskustelupalstoilla jostain muusta kuin työnantajastaan, ei se ole työnantajalle kuuluva asia missään määrin.

Nyt olisikin paikallaan tiedottaa nuorille tulevaisuuden toivoille, että Suomessa on kattava työelämää koskeva lainsäädäntö, jota työnantajien tulee noudattaa ja jos näin ei ole, voi omaa asiaansa viedä eteenpäin oikeuden ratkaistavaksi.

Fingerpori

comic