Mielipiteet

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen maineesta – Perimmäinen syy hoidon laiminlyöntiin saattaa olla resurssien riittämättömyydestä tehdä työtä hyvin ja laadukkaasti

Puhe käsipareista heikentää kirjoittajan mukaan sote-alan arvostusta ja mainetta. Kuva: Esko Tuovinen
Puhe käsipareista heikentää kirjoittajan mukaan sote-alan arvostusta ja mainetta. Kuva: Esko Tuovinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät arvokasta työtä ihmisten hyväksi. Myönteinen puhe sosiaali- ja terveydenhuoltoaloista on silti ollut viime vuosien aikana vähäistä mediassa. Palkka suhteessa työn vaativuuteen, pakkorokotukset, työntekijöiden pahoinvointi, halukkuus alanvaihtoon, ilmenevät epäkohdat ja väärinkäytökset ylläpitävät alojen negatiivista mainetta heikentäen entisestään alojen veto- ja pitovoimaa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen mainetta varjostaa epäkohdat ja väärinkäytökset, mutta perimmäinen syy esimerkiksi hoidon laiminlyöntiin ei välttämättä ole työntekijän välinpitämättömyydessä tai ilkeydessä, vaan kyse saattaa olla resurssien riittämättömyydestä tehdä työtä hyvin ja laadukkaasti. Tämä väsyttää tunnollisen työntekijän lisäten eettistä kuormitusta ja heikentäen työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen mainetta heikentää myös huonoksi koetut työolot, joihin tulisi kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Hyvällä johtamisella voidaan edistää työhyvinvointia esimerkiksi osallistavalla johtamistyylillä. Helposti toteutettava, osallistava ja kustannustehokas keino edistää työhyvinvointia on autonominen työvuorosuunnittelu, jossa työntekijä pääsee vaikuttamaan omaan työhönsä. Valitettavasti kaikissa paikoissa tämä ei ole käytössä. Lisäksi jossain yksiköissä työvuorosuunnittelua saatetaan käyttää vallan ja kiusaamisen välineenä.

Puhe käsipareista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa heikentää alan arvostusta ja mainetta. Esimerkiksi sosionomin tai sairaanhoitajan koulutus ammattikorkeakoulussa kestää 3,5 vuotta ja lähihoitajakoulutus ammattikoulussa noin 3 vuotta. Sosiaalityöntekijöiltä puolestaan edellytetään maisteritutkinto.

Sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksiin järjestetään ammattikorkeakouluissa valintakokeet, joilla pyritään karsimaan alalle soveltumattomat. Näitä ei kuitenkaan järjestetä esimerkiksi hoiva-avustajakoulutuksessa, joka on kestoltaan alle vuoden. Lyhytkestoisella koulutuksella tingitään muun muassa osaamisesta, mikä heikentää palveluiden turvallisuutta, alan arvostusta ja mainetta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen maineeseen on kiinnitettävä huomiota yhteiskunnallisella tasolla ja sitä on pyrittävä parantamaan, jotta alan veto- ja pitovoimaa saadaan edistettyä. Avainasemassa ovat mm. poliittiset päättäjät ja johtotehtävissä työskentelevät. Unohtamatta myöskään yksittäisen työntekijän vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan työyhteisön jäsenenä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalojen maine vaikuttaa vääjäämättä myös palveluiden laatuun.

Uusimmat

Fingerpori

comic