Mielipiteet

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon historialliset taustat ja erilaiset lähestymistavat ovat edelleen sote-uudistuksessa huomioon otettava seikka

Kuva: Lassi Puhtimäki
Kuva: Lassi Puhtimäki

Kiitos Ritva Sopanen rohkeasta ja tarpeellisesta esilletulostasi! (FL 14.1.) Valaisit hyvin käynnissä olevan vaalikeskustelun kallistumista lähes täysin terveydenhoidon puolelle. Ja siinäkin lähinnä lääkäriin pääsystä!

Aluevaltuustoon tarvitaan mainitsemaasi todellista asiantuntijuutta ja aivan yhtä paljon myös yhteistyökykyä ja -halua, kuten toteat. Tutkimuksesi viimeisen kappaleen johtopäätökset olivat omalla kohdallani totista totta, kun Tammisaaressa vuonna 1993 yhdistimme sosiaalihuollon ja terveyskeskuksen, uudeksi sosiaali- ja terveyskeskukseksi. Työkulttuurit olivat huomattavan erilaiset ja kestikin kaksi työntäyteistä vuotta saada jonkinlainen yhteinen sävel aikaiseksi. Varsinaisesta yhdessä tekemisestä tuli totta vasta, kun sosiaalitoimisto muutti terveyskeskuksen tiloihin.

Johtopäätöksesi, jotka vastaavat omaa kokemustani, ovat edelleen aivan totta ja huomioon otettavia yhteistä hyvinvointialuetta rakennettaessa.

Haluan vielä nostaa esille sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädäntöjen lähes vastakohtaiset lähestymistavat. Terveydenhuollossa toimitaan potilaan kanssa luottamuksen ja vuorovaikutuksen puitteissa tehden hoitopäätökset yhteisymmärryksessä hyvien hoitokäytäntöjen ja käypähoito-suositusten mukaisesti. Yksittäisessä hoitotilanteessa päätöksenteko on osin intuitiivista ja lähtökohtaisesti asiakaslähtöistä, sekä ammattietiikan ohjaamaa. Hallinnollisjuridisia virkapäätöksiä on hyvin vähän. Nyt koronapandemian aikana on tartuntatautilain päätökset karanteenista ja eristyksestä tulleet tutuiksi.

Muutoin tärkein ja yksilöä rajoittava päätös on hoidon toteuttaminen vastoin potilaan tahtoa mielenterveyslain pykälien mukaan kansankielellä pakkohoito. Näihin päätöksiin henkilö voi siis hakea muutosta valittamalla. Muuten lääkäri tai hoitaja ei käske eikä pakota potilaalleen hoitoa, vaan hoitaa suosittelemalla ja ohjeistamalla.

Sosiaalihuollossa taas toimitaan lähtökohtaisesti virkavastuulla, ja asiakkaalle tehtävät päätökset perustuvat kyseiseen lainsäädäntöön, jonka pykälä mainitaan päätöksessä, joka on valituskelpoinen. Oli kyseessä sitten talouteen, hoivaan, vammaispalveluihin tai lastensuojeluun kuuluva päätös. Vuorovaikutustaidot ovat vähintään yhtä tärkeät, etenkin kun joutuu tekemään hylkäävän tai pakottavan päätöksen ja selittämään sen asiakkaalle, samalla onnistuen säilyttämään luottamuksellisen asiakassuhteen. Lisäksi on paljon asiakasneuvontaa ja muuta vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon historialliset taustat ovat edelleen sote-uudistuksessa huomioon otettava seikka. Ensihoitoa voidaan katsoa akuuttihoidon muodoksi, kun taas palo- ja pelastustoimella on oma taustahistoriansa, joka laadultaan lähtökohtaisesti on ollut vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Toivon, että tulevassa aluevaltuustossa olisi tätäkin ymmärrystä omaavia henkilöitä, jotka kykenevät kokonaisvaltaiseen ajatteluun ja yhdessä sopimiseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic