Mielipiteet

Sote sujumaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä ja digitalisaatiolla – Kokonaisuudesta päättämään tarvitaan nyt osaava ja yhteistyökykyinen joukko

Kuva: Soile Toivonen
Kuva: Soile Toivonen

Sote saadaan sujumaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Meillä on monia hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä, jolla hoitojonot on saatu purettua ja kustannukset pidettyä kurissa. Tavoitteena on oltava, että kenenkään ei tarvitse odottaa viikkoja jonossa tai pitkään lääkärin oven ulkopuolella. Usein yritykset ovat edelläkävijöitä toimivien palvelujen kehittäjinä. OmaHämeessäkin toimii sote-sektorilla satoja pieniä yrityksiä. Pidetään ne edelleen vaikkapa palveluseteleillä mukana palvelujen tuottajina hoitojonoja purkamassa. Myös kolmas sektori voi tuottaa tärkeitä palveluja.

Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen on välttämätöntä. Kattavan ja toimivan yhteisen potilastietojärjestelmän rakentaminen on tällä alalla vaativin tehtävä, ja siihen menee vielä vuosia. Se tarvitaan sote-henkilökunnalle palvelujen sujuvoittamiseksi. Nettiajanvarausjärjestelmät ja chatti-palvelut toimivat jo yksityisessä terveydenhuollossa. Niitä samoja järjestelmiä voidaan soveltaa hyvinvointialueella nykyistä paremmin. Useimmille tuttuja toimivia julkisen puolen digitaalisia palveluja ovat jo nyt muun muassa e-resepti ja Kanta-palveluiden koronatodistus.

Jo puolet yli 70-vuotiaista käyttää internettiä asiointiinsa, ja määrä kasvaa koko ajan. Kiireiselle työikäiselle tai pienten lasten vanhemmille digipalvelut ovat suuri apu. Mitä useampi niitä käyttää, sitä enemmän sote-henkilökunnalle jää aikaa palvella niitä asiakkaita, joilla ei ole digitaalisia palveluja käytössään tai jotka terveystilansa vuoksi todella tarvitsevat lähipalveluja. Suora ja asiakasystävällinen puhelinpalvelu tarvitaan jatkossakin.

Yhtenä uhkakuvana hyvinvointialuevaaleissa on nähty päätöksenteon keskittyminen kauemmas meistä. Uudet valtuutetut toimivat kuitenkin hyvinvointialueen jokaisen asukkaan palvelujen turvaajana niin omalla kotiseudullaan kuin kauempana. Toimimalla aktiivisesti hyvässä yhteistyössä niin omassa poliittisessa ryhmässään kuin koko valtuustossa voi parhaiten turvata myös oman kotiseutunsa palvelut. Vaikka suuri osa valtuutetuista todennäköisesti tulee keskuskaupungeista, niissäkin moni heistä asuu haja-asutusalueella ja ymmärtää hyvin maaseutumaisten alueiden huolia.

Kunnilta siirtyy hyvinvointialueille 60 % verotuloista ja valtionosuuksista, yhteensä 21 mrd euroa. Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyy noin 700 miljoonaa euroa ja 6500 työntekijää. Erään arvion mukaan koko maan soten kustannukset voisivat nousta kuudessa vuodessa 6 mrd euroa, mikä nostaisi verotusta merkittävästi. Jotta palvelut toimivat ja kustannukset ja verotus pysyvät kurissa, tästä kokonaisuudesta päättämään tarvitaan nyt osaava ja yhteistyökykyinen joukko: tavallisia palveluiden käyttäjiä, sote-alan ammattilaisia, kuntapäättäjiä ja kansanedustajia sopivassa suhteessa.

Siksi nyt kannattaa äänestää.

Uusimmat

Fingerpori

comic