Mielipiteet

Sote- vai sote-pe-uudistus? Huolta aiheuttavat resurssien jakautuminen pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kesken, henkilöstöresurssien riittävyys sekä sopimuspalokuntien säilyttäminen

Arkistokuva Forssan VPK:n viikkoharjoituksista. Kuva: Lassi Puhtimäki
Arkistokuva Forssan VPK:n viikkoharjoituksista. Kuva: Lassi Puhtimäki

Parhaillaan käynnissä olevissa aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen aluevaltuusto, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Sote- ja pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistä keskinäistä yhteyttä ja yhteistyötä synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Asukkaille uudistuksen on tarkoitus näkyä parantuneena, laadukkaana ja yhdenvertaisena palveluna.

Sote- ja pelastustoimen uudistuksesta puhuttaessa, on ilmennyt huoli sosiaalihuollon ja pelastustoimen jäämisestä taka-alalle terveydenhuollon suhteen. On hyvä huomioida, että uudistuksen myötä pelastustoimi ei tule olemaan osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan oma erillinen sosiaali- ja terveydenhuoltoon rinnasteinen toimialansa.

Huolta pelastustoimen suhteen aiheuttavat resurssien jakautuminen pelastustoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kesken, henkilöstöresurssien riittävyys sekä sopimuspalokuntien säilyttäminen. Vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimuspalokuntien rooli on merkittävä pelastustoiminnassa sillä ne osallistuvat noin puoleen pelastustoimen hälytystehtävistä. Roolin merkitys korostuu etenkin harvaanasutulla maaseudulla ja haja-asutus alueilla, jossa sopimuspalokuntalaiset saattavat usein olla ensimmäisenä paikalla.

Nyt vaaleilla valittava aluevaltuusto tulee päättämään palvelutasosta hyvinvointialueen asukasmäärän, -tiheyden ja riskiarvioinnin perusteella. Palvelutaso tulee määrittämään millaisen palveluverkoston pelastustoimi ja sopimuspalokunnat tulevat tulevaisuudessa hyvinvointialueella muodostamaan. Palvelutason määrityksessä tulisi lainsäädännön asettamien reunaehtojen lisäksi hyödyntää valtakunnallisesti yhteneviä kriteereitä, jotta palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus toteutuisi kansallisella tasolla.

Keinoja pelastustoimen ja sopimuspalokuntien rahoituksen ja toiminnan turvaamiseksi tulee pohtia monipuolisesti. Yhtenä keinona on ehdotettu korvamerkittyä rahaa 2,3 % hyvinvointialueiden budjetista, josta osoitettaisiin 0,5 % sopimuspalokuntien toiminnalle. Henkilöstöresurssien turvaamiseksi on puolestaan pohdittu alan vetovoimaisuuden lisäämistä, palkkauksen tarkistusta ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Huomiota tulisi kiinnittää myös työtilojen toimivuuteen ja viihtyisyyteen sekä kiinteistöjen, työvälineiden ja kalustojen ylläpitoon.

Pelastustoimi koetaan luotettavimmaksi yhteiskunnalliseksi toimijaksi ja näin sen toivotaan jatkossakin pysyvän. Pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveydenhuolto tulee nähdä kokonaisuutena hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Uusimmat

Fingerpori

comic