Mielipiteet

Mielipide: Puhutaan sotesta, mutta enimmäkseen sillä tarkoitetaan kapea-alaisesti terveydenhuollon – etenkin sairaanhoidon – toteuttamisen kehyksiä ja malleja

Uudistus ei koske vain terveydenhuoltoa vaan myös pelastus- ja sosiaalialaa. Kuva: Pekka Rautiainen / HäSa
Uudistus ei koske vain terveydenhuoltoa vaan myös pelastus- ja sosiaalialaa. Kuva: Pekka Rautiainen / HäSa

Tämän ääneen ajattelun olisi tietenkin pitänyt tapahtua jo ajat sitten, mutta vasta nyt sain kaivettua puhtini esille. Ongin yhden kirjahyllymme ylimmäisen rivin nurkasta kesällä 1998 tarkastetun lisensiaatin opinnäytetyöni, jonka nimi on: Sosiaalialan ja terveysalan eriytymisen ja yhteistyön muotoutuminen. Käsitteillä sosiaaliala ja terveysala tarkoitin tutkimuksessani laajasti koko sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimialaa, jolloin ne olivat nähtävissä sosiaaliturvapolitiikan osina – hyvinvointivaltion kokonaisvaltaisena, poliittisesti ohjattuna valtion, kuntien sekä alojen yksityisten toimintamuotojen kokonaisuutena.

Sosiaalialan ja terveysalan yhteistyöstä on puhuttu vuosikymmeniä. 1980-luvun puolivälin jälkeen puheet muuttuivat painavammiksi ja 1990-luvulla käytäntöön pantaviksi vaatimuksiksi. Nyt aloittelemme uusimman suuren sote-uudistuksen vääntöä: millaisella poliittisella kokoonpanolla sote-uudistusta päästään toteuttamaan. Ja mitä julkinen keskustelu onkaan luonut uudistuksen ytimeksi: puhutaan sotesta, mutta enimmäkseen sote-puheella tarkoitetaan terveydenhuollon – etenkin sairaanhoidon – toteuttamisen kehyksiä ja malleja. Vain harvoin olen havainnut jonkun päättäjäehdokkaan parahtavan, että uudistus koskee myös sosiaalialaa sekä myös palo- ja pelastusalaa.

Sunnuntaina 9.1. paikallisen lehden kolumnissaan eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja otsikoi: Tärkeimmät vaalit terveydenhuollollemme. Totta toinen puoli – sille muullekin osalle nämä vaalit ovat kohtalon kysymys. Suurella viisaudella ja asiantuntemuksella yhteistyön ja toiminnan toteutus lienee mahdollista, mutta ei todellakaan helppoa. Eikä se voi olla ainakaan tempoilevien poliittisten intressien areena.

Nämä kaikki uudistuksen osat ovat äärimmäisen tärkeitä ja vaativat näiden alojen todellista asiantuntijuutta sekä yhteistyökykyä ja -halua. Ammatillinen asiantuntijavalmistelu on luonnollisesti tässä vaiheessa jo pitkällä. En halua viisastella, mutta näin sote-uudistuksen kynnyksellä lainaan tähän loppuun tutkimukseni tiivistelmän viimeisen kappaleen:

”Ulkoisten yhteistyösuhteiden keskeisenä heikkoutena on ollut sosiaalisten kenttien ja ammattikuntien sisäisen dynamiikan huomiotta jättäminen ja yhteistyön näkeminen ikään kuin hallinnollisena ja organisatorisena järjestelykysymyksenä. Sisäisissä yhteistyösuhteissa oleellista on oivaltaa taustajuuriin ja toimintakulttuureihin sitoutuneet erot sekä valtaan, ammattikieleen ja erilaisuuteen kytkeytyvät ristiriidat ja pyrkiä yhteisen, reflektoivan dialogin avulla muodostamaan riittävän yhteistä ymmärrystä sekä vanhat reviirirajat ylittävää uudenlaista asiantuntijuutta.”

Uusimmat

Fingerpori

comic