Mielipiteet

Stoppi ilmastoahdistelulle

Kansanedustaja Lulu Ranteen kirjoitus (FL 16.2.) sai minut pohtimaan, kuinka samankaltainen on perussuomalaisten ja vihreiden lähestymistapa ilmastonmuutokseen. Kyseisiä puolueita pidetään ilmastoasioissa toistensa vastakohtina, mutta todellisuudessa kumpikin sortuu jatkuvasti vain ahdistuksen levittämiseen ratkaisujen tarjoamisen sijaan. Ranteen kirjoitus oli tyypillinen esimerkki perussuomalaisten linjasta, jossa mitään ei kannata edes yrittää, eikä mikään tule toimimaan. Tähän kuuluu, että esiteltävien faktojen kanssa ollaan hyvin valikoivia ja tarpeen vaatiessa niitä myös muokataan mieleisiksi.

Vihreiden politiikassa taas korostetaan ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä, mutta samaan aikaan he ovat kyvyttömiä tarttumaan siinä toimeen. Sähkön kulutusta pitäisi kasvattaa esimerkiksi sähköautojen lisääntymisen myötä, mutta sähkön tuotannon lisääminen on käytännössä poissuljettua, koska vihreille kiellettyjen tuotantomuotojen listalla ovat ainakin ydinvoima ja bioenergia.

Kivihiilestä haluttaisiin eroon, mutta jos se edellyttää siirtymäkauden ajan turpeen tai puun polttamista, niin toimeen ei tartuta. Kuvaavaa on, että päätös kivihiilen käytön lopettamisesta Suomessa vuoteen 2029 mennessä saatiin aikaiseksi vasta, kun vihreät olivat oppositiossa.

Tästä vihreiden energiapolitiikan sisäisestä ristiriidasta johtuu, että puolue on sälyttämässä vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta yksilöille. Ihmisten syyllistäminen kuitenkin lisää paitsi vastustusta, niin myös levittää ahdistusta. Eikä se ole päästöjen näkökulmasta edes tuloksellista. Lihan kulutuksen vähentämisellä on varmasti yksittäisen ihmisen terveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia, mutta päästöjen vähentämisen näkökulmasta suomalaisen naudanlihan korvaaminen brasilialaisella soijalla on yhdentekevää. Tai varsinkaan suomalaisen maidon korvaaminen kaurajuomalla, mikä vain kasvattaa päästöjä.

Onneksi ihmisten ei kuitenkaan tarvitse valita näiden kahden ääripään väliltä. Onneksi on myös vastuullinen tapa torjua ilmastonmuutosta, parantaa seutukaupunkien ja maaseudun elinvoimaa sekä tarjota ihmisille realistisia tapoja pienentää omia päästöjään. Suomen Keskusta on määrätietoisesti ajanut kiertotaloutta, biotaloutta ja uusiutuvan energian lisäämistä.

Täällä Forssan seudulla jos missä nähdään, että ympäristöä säästävät ratkaisut myös luovat uutta toimeliaisuutta. Ranteen väite maaseudun köyhtymisestä energiaomavaraisuuden lisääntyessä onkin täyttä potaskaa. Päästöjen vähentäminen ja energiantehokkaampien tuotteiden kehittäminen on pelkästään järkevää. Sitä kautta voimme saada uusia tuotteita maailman markkinoille ja jätettyä entistä suuremman osuuden nyt sähköön ja lämpöön käyttämästämme rahasta kotimaahan. Mikä tässä on sellaista, mikä perussuomalaisia pelottaa?

Uusimmat

Fingerpori

comic