Mielipiteet

Sujuvampi arki digitalisaatiolla

Julkisen sektorin digitalisaatiokehityksen ytimessä on sujuvan ja turvallisen viranomaisasioinnin varmistaminen suomalaisille. Laadukkaat palvelut tehostavat hallinnon toimintaa tuoden säästöjä, mutta ne ovat myös kansalaisille saavutettavia ja helppokäyttöisiä mahdollistaen asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Tiedon tehokkaalla ja luotettavalla hyödyntämisellä vähennetään asiointitarvetta merkittävästi.

Digitalisaatio tarkoittaa toimintatapojen uudistamista, jolloin palvelut toteutetaan uudella, entistä sujuvammalla tavalla. Pelkästään vanhan palvelun tuominen sähköiseen kanavaan ei riitä. Digipalvelujen tulee olla asiakaslähtöisesti kehitettyjä, jotta niistä on aidosti hyötyä verrattuna perinteiseen asiointiin palvelupisteessä. Julkinen hallinto noudattaa digitalisoinnin yhdeksää periaatetta, jotka tukevat asiakaslähtöisyyttä ja myös tuottavuusloikkaa. Tavoitteena on helppokäyttöisten, saavutettavien ja yhtenäisten palvelujen tuottaminen.

Digitalisaatio vaikuttaa meidän jokaisen arkeen ja asiointiin. Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille. Neuvottelukunta tuo esille huomioita siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa suomalaisten elämään. Neuvottelukunta on ehdottanut, että vahva sähköinen tunnistaminen varmistetaan kaikille, lisätään digitalisaatioon liittyvää tutkimusta sekä vahvistetaan digituen kehittämistä alueellisesti. Näillä toimilla voidaan edistää yhdenvertaisuutta ja torjua digisyrjäytymistä.

Digitalisaatio vaatii meiltä uusia kansalaistaitoja, digitaitoja, joita vahvistetaan digituen avulla. Digituen tarve ei kosketa vain ikäihmisiä vaan avun tarvitsijoita löytyy kaikista ikä- ja väestöryhmistä. Väestörekisterikeskus tukee digituen järjestäjiä ja saajia. Digituen järjestämisen verkostoon kuuluu kansalaisjärjestöjä, kirjastoja, viranomaisia ja yksityisiä yrityksiä. Digituen tavoitteena on kansalaisten itsenäinen ja turvallinen asioiminen sekä digitaalisten palvelujen periaatteiden ymmärtäminen. Syyt digitaalisten palveluiden käytön esteeksi voivat olla moninaisia ja digituen ulottumattomissa. Näissä tapauksissa on mahdollista sähköisesti valtuuttaa toinen asioimaan puolesta.

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen julkisten palvelujen uudistamisessa etenee voimakkaasti. Onnistuaksemme tässä muutoksessa on se tehtävä yhdessä käyttäjien kanssa taaten turvalliset, laadukkaat ja saavutettavat palvelut jokaiselle.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic