Mielipiteet

Sujuvilla liikenneyhteyksillä lisää elinvoimaa – Kansallinen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelma tarvitsee rinnalleen riittävän rahoituksen

Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö WSP julkaisi viime kuussa alueiden tutkimuksen 2021. Tutkimus toi hyvin esille Suomen eri alueiden vahvuudet, jotka nojaavat alueiden fyysiseen saavutettavuuteen.

Alueiden saavutettavuus on ratkaisevassa osassa väestön liikkuvuudelle. Yrityksille on tärkeää, kuinka niiden toiminta kytkeytyy osaksi koti- tai vientimarkkinoita, miten hyvin ja millä kustannuksilla markkinoille päästään ja miten tuotannon eri tekijät saadaan järkeväksi kokonaisuudeksi.

Liikenteen rooli korostuu entisestään globalisoituneessa maailmassa. Tuotanto erikoistuu, samalla riippuvuussuhteet eri alueiden välillä voimistuvat. Yritysten toimiessa globaaleilla markkinoilla Suomen sisäisten yhteyksien toimivuus on yritysten toiminnan perusedellytys. Ne ovat myös perusedellytys sille, mihin toiminta sijoittautuu ja mihin uusia investointeja tehdään.

Alueiden saavutettavuus, luotettavat ja sujuvat yhteydet maailmalle sekä logistiikkakustannukset ovat merkittäviä kilpailutekijöitä suomalaisille yrityksille. Kokonaisuudessaan liikennejärjestelmä on erittäin keskeinen kilpailukykytekijä suomalaisille yrityksille. Logistisen ketjun on toimittava luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Jotta alueiden elinkeinoelämä voi menestyä myös jatkossa, on infrastruktuurin oltava kunnossa. Suomen etäisyys päämarkkinalueilta, ohuet tavaravirrat, laaja pinta-ala ja pieni väestötiheys ovat tekijöitä, joihin meidän on itse pystyttävä löytämään toimivia ratkaisuja.

Mitä heikommat yhteydet, sitä suuremmat kustannukset. Ison kustannuserän muodostaa valtion kassaan myös liikenteen infraan investoiminen, mutta se luo samalla kasvua ja mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen. Liikenne 12-suunnitelma tarvitsee rinnalleen riittävän rahoituksen, jotta toimivat liikenneyhteydet voidaan varmistaa tulevaisuudessa ja alueiden saavutettavuus pystytään takaamaan.

Uusimmat

Fingerpori

comic