Mielipiteet

Suojainten käyttö HYKYssä

HYKY noudattaa suojainten käytössä annettuja ohjeita. Kuva: Lassi Puhtimäki
HYKY noudattaa suojainten käytössä annettuja ohjeita. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan Lehden Lyhyissä (4.8.20) kysyttiin, miksei suojainten käyttö ole samanlaista kaikissa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yksiköissä.

Vanhuspalveluyksiköt toimivat sosiaalipalveluille annettujen ohjeiden mukaisesti, jolloin suojainten käyttöä on edelleen jatkettu niin THL:n kuin HYKYn tartuntatautilääkärin ohjeiden mukaisesti. Terveydenhuollossa toimitaan samoin kuin erikoissairaanhoidossa valtakunnallisestikin ja noudattaen esimerkiksi keskussairaalan infektiolääkärin ohjeita. Osastolla F1 (sisätautiosasto) on muita osastoja poikkeava käytäntö vierailujen suhteen, koska osastolle tulevat koronainfektioepäilyt on keskitetysti sillä osastolla.

Uusimmat

Fingerpori

comic