Mielipiteet

Suomesta tasa-arvon puolustaja

Suomi tunnetaan maailmalla valtiona, joka on tasa-arvon avulla noussut köyhyydestä yhdeksi maailman menestyneimmistä ja onnellisimmista maista. Monilla mittareilla meillä menee hyvin; olemme maailman onnellisin kansa, tuotamme eniten hyvää koko maailmaan ja suomalaisten elämänlaatu on korkea. Suomella olisi hyvät edellytykset nousta maailman ykköseksi myös yhdellä globaalin kehityksen tärkeimmistä alueista: voisimme olla kehityspolitiikassa tasa-arvon mallimaa sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien rohkein puolestapuhuja.

Maailman tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistaminen on välttämätöntä kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Yhteisöt ja yhteiskunnat hyötyvät siitä, että tytöt pääsevät kouluun ja naiset työelämään ja osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Sukupuolten tasa-arvo ja tyttöjen aseman parantuminen edistävät yhteiskuntien vakautta ja vaurautta.

Useissa maissa, joihin Suomi kohdentaa apua, tyttöihin ja naisiin kohdistuu laajaa syrjintää ja väkivaltaa nimenomaan sukupuolen ja iän vuoksi. Esimerkiksi hieman yli puolet maailman valtioista kieltää yhä tietyt ammatit sukupuolen perusteella, ja tänäkin vuonna 12 miljoonaa lasta päätyy avioliittoon vasten tahtoaan. Noin kaksi miljoonaa tyttöä tulee äidiksi alle 15-vuotiaana.

Sukupuolten tasa-arvo on ollut vuosia Suomen kehityspolitiikan läpileikkaava tavoite, mutta käytännön vaikutukset ovat jääneet verraten vähäisiksi. Kuluneella vaalikaudella Suomi nosti naiset ja tytöt kehityspolitiikan kärkeen, mutta samaan aikaan leikkasi painopisteen rahoitusta peräti noin 40 prosenttia. Leikkaus oli osa historiallisen suuria kehityspolitiikan määrärahaleikkauksia.

Tuleva hallitus ja eduskunta määräävät Suomen kehityspolitiikan suunnan. Eri puolueiden vaaliohjelmissa kehitysyhteistyön merkitys sekä naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen huomioidaan kuitenkin vaihtelevasti. Monet puolueet, jotka juhlapuheissa muistavat kehitysmaiden tyttöjä ja naisia, unohtavat asian vaali- ja hallitusohjelmia laatiessaan. Vaarallisinta sukupuolten tasa-arvon edistämisessä on tuudittautuminen “riittävän hyvään” nykytilaan tai siihen, että asiat hoituvat kuin itsestään. Eivät ne hoidu.

Jos Suomi haluaa nousta tasa-arvon mallimaaksi, se edellyttää nykyistä kunnianhimoisempia toimia kehityspolitiikassa. Naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistämiseen täytyy osoittaa suuremmat taloudelliset resurssit, ja työtä on tehtävä suunnitelmallisesti yli hallituskausien. Tehokkaan ja oikein kohdennetun työn varmistamiseksi on hyödynnettävä parhaita kansainvälisiä analyysi-, raportointi- ja tilastointikäytäntöjä.

Ylivoimainen enemmistö tavallisista suomalaisista tukee kehitysyhteistyötä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ulkoministeriön teettämässä mielipidemittauksessa (2018) suomalaisista 88 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä ja 76 prosenttia pitää naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämistä kehitysyhteistyöllä parhaana tapana vähentää globaalia eriarvoisuutta.

Eduskuntavaaleissa jokainen voi vaikuttaa. Haastetaan yhdessä puolueet kunnianhimoisempaan kehityspolitiikkaan, jotta Suomesta voi tulla rohkea naisten ja tyttöjen aseman edistäjä maailmalla.

Maria VäkipartaTasa-arvoasiantuntija, SolidaarisuusKaroliinaTikkaVaikuttamistyön johtaja, Plan International Suomi

Uusimmat

Fingerpori

comic