Mielipiteet

Suomi ohjautumassa sivuraiteelle

Viikolla 37/2019 uutisoitiin, kuinka Suomi ja suomalaiset ovat jäämässä muista Pohjoismaista jälkeen mm. eläkkeiden brutto- ja nettomäärissä mitattuna. Käppyrät puhuvat selvää kieltään nk. ”sivuraiteelle ohjautumisesta”, mikäli rahassa mitattuna mittapuuna käytetään EU:n Lissabonin sopimuksen eriarvoiseen asemaan asettamisen kieltoa EU:n sisällä.

Eläkkeiden nk. leikattua indeksiä ei olla vieläkään poistettu useista poliittisista lupauksista huolimatta, vaan meitä eläkeläisiä on iät ja ajat käytetty aina häikäilemättömän härskisti hyväksi valtiontalouden maksumiehinä, olipa ajat joko hyvät taikka huonot!

Muistamme myös, kuinka valtiovalta kylmän viileästi leikkasi pois aikoinaan eläkekertymät kaikilta työssä käyviltä 18–23-vuotiailta kokonaista 5 vuoden ajalta, jotka olimme itse eläketurvaksemme töillämme eläkekassaan hankkineet.

Miksi Suomi tekee näin kurittaen taloudellisesti omia kansalaisiaan? Tällaista käyttäytymistä ei muissa Pohjoismaissa esiinny laisinkaan vertailuesimerkkinä vaikkapa ”kansankoti – folkhemmet” Ruotsi.

Ensinnäkin Ruotsi ei verota lainkaan Suomessa hankittuja eläketuloja siellä asuvilta suomalaisilta perustelunaan Skatte verketin kirjallinen lausunto; ”koska hallintokulut ylittävät taloudellisen hyödyn”!

Toiseksi Suomi kaksoisverottaa edelleenkin Ruotsissa hankittuja eläketuloja täällä asuvilta suomalaisilta vähentämättä Ruotsiin maksettua niin kutsuttua 25% lähdeveroa kokonaisuudessaan Suomen verotuspäätöksessään.

Kolmanneksi edellä esitetty johtaa mm. siihen vääristymään, että poliisille verottajan ilmoittama nettotulo ei pidäkään paikkaansa sakkorangaistuksen perusteena, koska siinä on osa Ruotsin eläkkeen bruttoa. Tämän myös Oulun käräjäoikeus totesi koskien ylinopeussakkorangaistustani tuolla Kemin lähettyvillä.

Viimeiseksi Suomen 5,5-miljoonaista kansaa hallinnoi tasan puolet suurempi virkamies- ja hallintojoukkio kuin yli 10 miljoonaista Ruotsin kansaa. Tästä viimeisempänä räikeänä esimerkkinä mielestäni tarpeettomien kuuden erityisavustajan palkkaaminen istuvan hallituksen apureiksi.

Suomen Tsaarinaikainen hallintopoliittinen käytäntö on romutettava ja huoneesta toiseen papereita kanniskelevat tyhjäntoimittajat elikkä virkaintoiset virkailijat pantava oikeisiin töihin työvoimapulaa kärsiviin yrityksiin, niin ei heitäkään tarvitsisi tänne nk. ”kolmansista maista” haalimalla valtiovallan toimesta haalia.

Suomi on jo ohjautunut sivuraiteelle eikä tule sieltä koskaan saavuttamaan naapureitamme Skandinavian maita Viro mukaan lukien, mikäli emme yksinkertaista poliittistaloudellista ajattelumalliamme tapoinemme halvemmaksi nykyisestä, joka pitää tätä maata ikeessään elikkä valtion velkakierteessä!

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti