Mielipiteet

Suomi tarvitsee omaa ruoantuotantoa

Kotimainen ruoantuotanto on kamppaillut kannattavuusongelmien kanssa liian pitkään. Esimerkiksi sianlihan tuotannon kannattavuus on niin heikkoa, että sikatiloista arvioidaan joka kymmenennen lopettavan tänä vuonna. Samat haasteet koskettavat kaikkia tuotantosuuntia.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että 1100 lypsykarjatilaa ja joka kymmenes viljatila lopettavat toimintansa seuraavan parin vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa joka kolmannes Suomen maatiloista lopettaisi toimintansa vuoteen 2025 mennessä. Maatiloja on tällä hetkellä meillä noin 49 000, mutta vuonna 2025 niitä on ennusteen mukaan enää noin 37 100.

Tuottajahinnat polkevat paikallaan, vaikka kaikki kustannukset kohoavat. Keskimääräinen viljelijän tuntipalkka jää alle viiteen euroon. Ei ole oikein, että kotimaisen tuotannon pitää kilpailla samoilla ehdoilla sellaisen ulkomailta tuodun ruoan kanssa, jota kasvatettaessa on käytetty huomattavasti enemmän kasvinsuojeluaineita, antibiootteja ja jossa eläinten hyvinvoinnista huolehditaan paljon huonommin kuin meillä.

Elintarvikkeiden verotus on Suomessa korkeaa ja sitä tulee keventää pitkällä aikavälillä. Kristillisdemokraatit esittivät vaihtoehtobudjetissaan hedelmien ja vihannesten arvonlisäveron laskemista 10 prosenttiin. Verokevennyksestä hyötyisivät kotimaiset tuottajat. Uudistuksella olisi positiivisia vaikutuksia kansanterveyteen ja työllisyyteen.

Kotimaisella elintarviketuotannolla voi olla ratkaisevan suuri merkitys niin turvallisuudelle kuin kansakunnan hyvinvoinnille kansainvälisen kriisin uhatessa. On viisautta varautua riittävällä tavalla siihen, että emme aina välttämättä saa elintarvikkeita ulkomailta. Kaikille elintarvikeketjun toimijoille tulee turvata oikeudenmukainen osuus lopputuotteen arvosta. Tällä hetkellä alkutuottajien osuus on kohtuuttoman pieni, mikä on osaltaan pahentanut tukiriippuvuutta. Maatalouden tuotantokustannukset ovat Suomessa selvästi suuremmat kuin markkinoilta saadut tuotot. On hyvin mahdollista, että yhä useampi maatalousyrittäjä luopuu lähivuosina toiminnastaan, eivätkä uudet sukupolvet enää ole valmiita jatkamaan perhetilojen toimintaa, mikäli alkutuottajat eivät saa työstään ansaitsemaansa palkkaa.

Tavoitteena tulee olla, että Suomessa on tulevaisuudessakin mahdollista tienata elantonsa maanviljelyllä ja että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus syödä puhdasta, kotimaisten tuottajien tuottamaa lähiruokaa. Tarvitaan myös pidemmän aikavälin uudistuksia alan kannattavuuden parantamiseksi, mikä edellyttää sekä kaupan että elintarviketeollisuuden osallistumista ja reilujen markkinatapojen aikaansaamista. Suomen peltojen tulee säilyä viljeltyinä. Kotimaisen maatalouden elinvoimaisuuden puolesta on taisteltava.

Päivi Räsänenkansanedustaja (kd)

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti