Mielipiteet

Taloyhtiöomistukset ajan tasalle

Uusi sähköinen huoneistotietojärjestelmä on otettu Suomessa käyttöön, ja kaikkien asunto-osakeyhtiöiden omistajatiedot siirretään vaiheittain tähän uuteen Maanmittauslaitoksen ylläpitämään järjestelmään. Tätä varten Maanmittauslaitos kerää parhaillaan tietoja osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista. Kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, se korvaa paperisen osakekirjan esimerkiksi asuntokaupassa ja lainan vakuutena.

Osakeluettelon siirtäminen sähköiseen rekisteriin mahdollistaa sen, että taloyhtiön osakkaat voivat halutessaan hakea tätä sähköistä omistajamerkintää. Jos taloyhtiön osakkeet vaihtavat omistajaa, uudella omistajalla on myös velvollisuus hakea kirjaamista osakkaaksi osakehuoneistorekisteriin.

Osakeluetteloiden siirtämiseen tarkoitettu palvelu avattiin huhtikuussa osoitteessa osakehuoneistorekisteri.fi. Isännöintijärjestelmiä käyttäville eli ammatti-isännöitsijöiden hoitamille taloyhtiöille siirtopalvelu avautuu tämänhetkisen tiedon mukaan loppuvuodesta. Nyt on oikea aika laittaa osakeluettelon tiedot taloyhtiön tämänhetkisistä osakkeenomistajista ajan tasalle.

Taloyhtiön kannattaa motivoida kaikkia osakkaitaan, jotka eivät vielä ole toimittaneet yhtiölle luotettavaa selvitystä siitä, miten heistä on tullut kyseisen osakeryhmän uusia omistajia, nämä tarvittavat asiakirjat nyt toimittamaan.

Jos uuteen huoneistotietojärjestelmään siirretään osakeluettelo, jonka tiedoissa on puutteita, taloyhtiö joutuu siirron yhteydessä ilmoittamaan Maanmittauslaitokselle osakkeen edellisen omistajan. Tästä aiheutuu yhtiölle ylimääräistä vaivaa, kun joudutaan käytännön asioiden hoitamiseksi jatkossa ylläpitämään erikseen listoja näistä osakkaista, joiden tiedot osakehuoneistorekisterissä eivät vastaa nykytilannetta.

Vanhentuneilla tiedoilla merkityn huoneiston omistaja puolestaan joutuu tekemään Maanmittauslaitokselle lisäselvityksiä esimerkiksi asuntoa myydessään, ja siinä vaiheessa tietojen rekisteröinti on hänelle myös maksullista. Kun osakas toimittaa taloyhtiölle esimerkiksi puuttuneen varainsiirtoveron maksua koskevan selvityksen tai vaikkapa puuttuneet perinnönjakoa koskevat asiakirjat, eli ne asiakirjat, joiden puuttuminen on estänyt osakeluettelomerkinnän tekemisen, hän ei joudu maksamaan tietojen päivittämisestä myöhemmin.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti