Mielipiteet

Talsoilan koulun sulkemisen vaihtoehdoista – Miksi lautakunta ei ole lähtenyt ratkomaan koko kouluverkon uudistamista eri tavoilla?

Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on 30.6. kokouksessaan päätynyt ehdottamaan Talsoilan koulun lakkauttamista. Lakkauttamisehdotuksen taustalla ovat säästöpaineet sekä oikein mitoitetun kouluverkon muodostaminen lapsimäärältään vähenevään kaupunkiimme. Lautakunnan julkisia esityslistoja ja kokouspöytäkirjoja lukiessa herää muutama oleellinen kysymys tästäkin päätöksestä, joka tosin saa sinettinsä vasta kaupunginhallituksen ja -valtuuston sen hyväksyttyä.

Forssan kouluverkon ongelmana esitetään vähentyvä oppilasmäärä, joka hankaloittaa järkevien opetusryhmien muodostamista. Tämä ongelma ei koske kuitenkaan Talsoilan koulua, joka suurimpana alakouluna pystyy jatkossakin säilyttämään vähintään yksisarjaisen oppilasmäärän (tällä hetkellä Talsoilassa on kaksisarjainen alakoulu). Järkevien oppilasryhmien muodostamien on taas muodostunut ongelmaksi keskustan alakoulussa, jossa ollaan jo nyt jouduttu yhdistämään eri vuosiluokkia yhdysluokiksi. Myös Monikylään tarvitaan lisää oppilaita, jotka täyttävät suunnitellut tilat, tosin ilmeisen tiiviisti ja hyvin ahtaasti. Vieremän koulun oppilasmäärää halutaan myös vahvistaa.

Tähän ongelmaan haetaan siis ratkaisua Talsoilan alueen oppilaista, koska yhden koulun sulkeminen tuo suuremmat säästöt kuin esimerkiksi Keskurin alakoulun sulkeminen (jolloin yläkoulu edelleen jäisi rakennukseen). On hyvin vaikeaa löytää syitä sille, miksi lautakunta ei ole lähtenyt ratkomaan koko kouluverkon uudistamista eri tavoilla kuin tähän mennessä selvitetyt tavat. Ihmetystä herättää myös se, että kouluverkkoselvityksen tekijänä ja esittelijänä on kokouksissa ollut Keskustan alakoulun rehtori Jari Marjamäki, jonka lähtökohtaisesti tulisi olla esteellinen esittelemään asiaa, jossa hänellä on selkeä intressijääviys ja/tai toimeksiantojääviys.

Tähän mennessä tehdyistä selvityksistä voidaan toki nähdä, että pelkän Keskurin alakoulun lopettaminen ei toisi tarvittavaa säästöä, mutta entä muut vaihtoehdot? Mitä jos meillä Forssassa jatkossa olisikin vain yksi yläkoulu? Opetusryhmien, ja -tilojen kannalta tämä olisi järkevää, ja tällöin myös eri aineenopettajille saataisiin varmistettua tarvittavat opetusmäärät oppilasmäärän ollessa riittävä.

Tai mitä jos emme vuodeksi eristäisikään eskarilaisia Kehräämön tiloihin, vaan sijoittaisimme eskarin Monikylään? Yhtenä lautakunnan selvittämistä vaihtoehdoista esitettiin eskarilaisten jakamista tuleviin kouluihinsa, mutta tämä kaatui täydentävän varhaiskasvatuksen tilojen puutteeseen. Monikylässä, jossa sijaitsee myös päiväkoti, nämä tilat eskarilaisille löytyisivät luonnollisesti.

On hienoa, että Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on lähtenyt etsimään muitakin ratkaisuja säästöjen saamiseen, mutta valitettavasti kaikkia kiviä ei ole haluttu kääntää. Päättävissä luottamustehtävissä oleminen on tärkeä ja arvokas tehtävä, ja tähän on nyt vaalien myötä valittu taas uudet henkilöt. Jokaisen valtuutetun, niin uuden kuin vanhankin, tulisi olla kiinnostunut sekä valmis käsittelemään näitä tärkeitä asioita siihen vaadittavalla perehtyneisyydellä, koskettavathan päätökset isoa osaa kaupunkimme asukkaista.

Uusimmat

Fingerpori

comic