Mielipiteet

Tammela ja vuoropäivähoito – Vetoamme kunnan päättäjiin, että he estäisivät vuoropäivähoidon siirtämisen Riihivalkamaan

Kuva: Henna Mäntymaa
Kuva: Henna Mäntymaa

Vuorotyö on huomattava lisärasite pienten lasten perheiden arkeen. Moni vanhempi pyrkii aktiivisesti pois vuorotyöstä lasten ollessa pieniä. Pelko vuorotyön ja perhe-elämän yhteensopimattomuudesta hautaa myös lapsihaaveita alleen. Tämä on päättäjille huomionarvoinen asia, joka on hyvin ajankohtainen.

Tarvitsemme kipeästi kuntaamme lisää kolmivuorotyötä tekeviä hoitoalan ammattilaisia, joiden toivoisimme myös perustavan perheen. Iloitsemme jokaisesta uudesta kuntalaisesta, erityisesti juuri syntyneistä.

Kuinka tuemme parhaiten kolmivuorotyötä tekeviä pienten lasten vanhempia? Vaalimalla sitä erinomaista lasten vuorohoitopaikkaa, joka meillä nyt on. Hyväksymällä sen, että perheiden on saatava luottaa jatkuvuuteen ja vuorohoidon sijainnin pysyvyyteen.

Tammela on nyt siirtämässä lasten vuorohoidon vakiintuneelta paikaltaan keskustasta Riihivalkamaan. Tämä uutinen on ollut erityisen ikävä perheille, jotka ovat pitkälti vuoropäivähoidon sijainnin mukaan suunnitelleet asumisensa ja arkensa sujuvuuden.

Vuorotyön epäsäännöllisyyden vuoksi vanhemmat ja lapset joutuvat jo valmiiksi kokemaan paljon stressiä arjen perusasioiden äärellä ja mukautumaan muuttuviin tilanteisiin.

Korona-aika on ollut erityisen haastavaa jokaiselle kuntalaiselle, myös hoitoalan kolmivuorotyössä oleville pienten lasten vanhemmille. Jaksaminen arjessa on joskus pienistä asioista kiinni.

Päivähoidon hoitoaikoja ollaan pidentämässä aikaisemmasta (klo 6:30-17 -> klo 6-18). Tämän seurauksena vuorohoidon tarpeessa olevien lasten määrän on kerrottu vähenevän.

Toivoisimme, että tälle pienelle määrälle vuorohoitoa tarvitsevia lapsia järjestyisi hoitopaikka edelleen keskustasta. Vetoamme Tammelan kunnan päättäjiin, että he estäisivät vuoropäivähoidon siirtämisen ja auttaisivat löytämään ratkaisun, jossa vuorohoidon jatkuvuus pysyvällä sijainnilla turvattaisiin. Ei kuormiteta enempää heitä, joiden jaksamisesta on kiinni myös monen muun hyvinvointi.

Uusimmat

Fingerpori

comic